speaker-photo

mag. Aleš Kalan

generalni sekretar, Kolesarska zveza Slovenija

Mag. Aleš Kalan je generalni sekretar Kolesarske zveze Slovenije, ki združuje društva, klube, organizacije in posameznike, ki se ukvarjajo s kolesarskim športom na območju Republike Slovenije in se v KZS združujejo z namenom, da bi skupno izvajali naloge, pomembne za razvoj kolesarskega športa, za razvoj kolesarske dejavnosti na splošno, predvsem pa razvoj slovenskih kolesarskih reprezentanc.

11:30 - 11:50

24. februar 2021 Pričakovanja in potrebe kolesarjev

Pričakovanja in potrebe kolesarjev