speaker-photo

Andreja Albreht

direktorica in krajinska arhitektka, Zavod Dostop

Andreja Albreht je krajinska arhitektka in direktorica zavoda Dostop. Ukvarja se s pripravo strateških načrtov za izboljšanje prostorske dostopnosti. Svetuje pri pripravi načrtov varnih poti v občinah, s poudarkom na dostopnosti za ranljivih skupinah, kot so osebe z okvaro vida in invalidi. Je soavtorica priročnikov na temo dostopnosti. Ob razvoju kolesarskih površin opozarja na problematiko sobivanja pešcev, kolesarjev ter invalidov.

11:50 - 12.30

24. februar 2021 Pričakovanja in potrebe kolesarjev

Projektiranje kolesarskih povezav z vidika pešcev in univerzalne dostopnosti za invalide