Program

5. 2021 9.30–10.15Uvodni pozdravPredstavitev projekta Drugi tir in trenutnih del Martin Tomažin, 2TDK 10.15–11.15Pogovor: Vse dostopne ceste drugega tiraNačrtovanje in gradnja dostopnih cest, 2 TDKSodelovanje z lokalnimi skupnostmiIzkušnje z odkupi zemljiščSodelujejo: Saša Likavec, županja Občine Hrpelje – Kozina, 2TDK, DRI…