Program

  1. 5. 2021

9.30–10.15
Uvodni pozdrav
Predstavitev projekta Drugi tir in trenutnih del
Martin Tomažin, 2TDK

10.15–11.15
Pogovor: Vse dostopne ceste drugega tira
Načrtovanje in gradnja dostopnih cest, 2 TDK
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi
Izkušnje z odkupi zemljišč
Sodelujejo: Saša Likavec, županja Občine Hrpelje – Kozina, 2TDK, DRI in izvajalec gradnje

11.15 – 12.00
Odmor 

12.30 – 15.00
Ogled na terenu