Zimska služba in kolesarski promet v Nemčiji

 Zimska služba in kolesarski promet v Nemčiji

Po statističnih podatkih so v Nemčiji lastniki 81 milijonov koles – to je skoraj eno kolo na prebivalca! Nemci poleg rekreacije in izletov kolesa vedno pogosteje uporabljajo kot splošno prevozno sredstvo za vožnjo po opravkih, na delo, na univerzo ali v šolo.

V Nemčiji vedno več kolesarskih poti in izzivov pri njihovem vzdrževanju

“V zadnjih letih se je tudi v Nemčiji zelo povečalo število kolesarjev. Včasih se je kolo uporabljalo za rekreacijo, danes pa se vse pogosteje uporablja za dnevni prevoz na delo in po opravkih. To pomeni, da je vedno več kolesarjev tudi v zimskem času. Za upravljavce cest to pomeni, da moramo skrbeti, da so kolesarske poti tudi v zimskem času varne,” pravi dr. Host Hanke z nemške uprave za ceste.  

“V Nemčiji smo zakonsko zavezani, da vzdržujemo kolesarske poti. Zato smo dolžni izvajati preglede kolesarskih poti, oceniti njihovo stanje in ustrezno ukrepati. Zelo pomembno je čiščenje kolesarskih poti, vzdrževanje zelenja ob kolesarskih poteh in seveda vzdrževanje cestišča,” razlaga dr. Hanke.

Pozimi kolesarski promet sicer nekoliko pade, pa vendar je še vedno veliko ljudi, ki kolo vsakodnevno uporabljajo. V Nemčiji zimske službe ne izvajajo na vseh kolesarskih poteh, pač pa določijo najpomembnejše povezave recimo do fakultet, nakupovalnih središč, šol, vrtcev.

Veliko pozornost namenjajo razmisleku o tem, kako kolesarske poti vzdrževati. V ta namen delajo raziskave o tem, kako se kolesarji obnašajo v prometu in kakšne so najpogostejše poškodbe kolesarjev. Poledenele površine so za kolesarje izredno nevarne, zato je pomembno dobro zimsko vzdrževanje. S kolesarskih površin odstranjujejo sneg s krtačami in metlami. Ko je cestišče čisto, ga posolijo z raztopino soli.

Dr. Horst Hanke je avtor ali soavtor nemških predpisov o vzdrževanju kolesarskih poti. Foto: https://badische-zeitung.de

Dr. ing. Horst Hanke je zaposlen v nemški cestni upravi, na Ministrstvu za promet v Saarbrücknu. Odgovoren je za načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cest in kolesarskih površin. Je vodja Zveznega nemškega odbora za vzdrževanje cest in nemškega nacionalnega raziskovalnega odbora za zimsko vzdrževanje, član zimske službe PIARC TC, ter vodja Evropskega odbora za standardizacijo CEN TC 337, delovna skupina za zimsko vzdrževanje. Je soavtor oziroma avtor publikacije Načrtovanje, gradnja in vzdrževanje kolesarskih poti ter standardov Vzdrževanje kolesarskih poti in Zimsko vzdrževanje kolesarskih poti.

Na Konferenci o zimski o zimski in izrednih vremenskih dogodkih bo dr. Horst Hanke predstavil zakonske osnove za vzdrževanje kolesarskih poti v Nemčiji, izvajanje pregledniške službe na kolesarskih poteh, ter načine zagotavljanja prevoznosti in prometne varnosti kolesarjev v zimskem času. Oglejte si napovednik njegovega predavanja.

15. NOVEMBER 2023 I KAMNIK I SAMOSTAN MEKINJE