Urnik Prvega slovenskega kolesarskega kongresa

9. junij 2021 – Plenarni del

9:00 - 9:20

Otvoritev kongresa in pozdravni nagovori

Marjan Kardinar, župan Občine Dobrovnik in drugi gostje kongresa

9:20 - 11:00

Pogled v prihodnost: Kolesarjenje kot priložnost za Slovenijo

V razmislek – kolesarska infrastruktura danes in jutri
Uroš Rozman, direktor, RRA Podravje – Maribor
Državne kolesarske povezave - stanje in pogled v prihodnost
Tomaž Willenpart, vodja sektorja za investicije v ceste, Direkcija RS za infrastrukturo
Kam nas vodijo kolesarski mostovi in brvi?
dr. Viktor Markelj, projektant mostov, Ponting d.o.o.
Kolesarjenje onkraj stereotipov
Klemen Čepon, kolesar

Razprava: Kolesarska infrastruktura za trajnostno mobilnost, turizem ali oboje?

 

11:00 - 11:30

Odmor za kavo

11:30 - 12:30

Učimo se od najboljših

Zakaj in kako na Danskem razvijajo kolesarjenje in kolesarsko infrastrukturo?
Pablo Celis, svetovalec s področja kolesarske infrastrukture in presojevalec prometne varnosti, Aarhus, Danska

12:30 - 13:30

Kolesarska infrastruktura v mestih in med urbanimi središči

Vzpostavljanje kolesarske infrastrukture 
prof. Janez Koželj, podžupan, Mestna občina Ljubljana in Klemen Milovanovič, Ljubljanski urbanistični zavod

Projektiranje kolesarskih površin  – kam s pešci?
Andreja Albreht, Zavod Dostop

13:30 - 14:30

Odmor za kosilo

14:30 - 15:00

Med regulativo in prakso

Kolesarske površine in (električni) dvokolesniki med regulativo in prakso
Drago Bregar, Ministrstvo za infrastrukturo

15:00 - 15:30

Prometna varnost kolesarjev

Vpliv infrastrukture na prometno varnost kolesarjev
dr. Marko Renčelj, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerza v Mariboru

Varno na kolesu - primer spodbujanja gibanja, trajnostne mobilnosti ter osveščanja o pomenu vzgoje v prometu med mladimi
Tanja Medved, Butan plin d.d.

15:30 - 16:15

Sistemi izposoje koles in infrastruktura za shranjevanje, servisiranje in polnjenje koles

Kako izbrati sistem izposoje koles?
Blaž Veber, Turizem Kranjska Gora
Načrtovanje in upravljanje sistemov za izposojo koles v Mestni občini Celje
Parkiranje koles in varne kolesarnice v urbanih območjih
Miran Gabršek, Mestna občina Celje

10. junij 2021 Kolesarjenje – strokovni ogledi

9:30 - 14:30

Kolesarjenje po EuroVelo 13 od Dobrovnika do Lendave

EuroVelo 13 - daljinska kolesarska povezava čez Prekmurje
Predstavitev Nacionalnega EuroVelo koordinacijskega centra
Bojan Žižek, Slovenska kolesarska mreža
Kolesarska infrastruktura za trajnostno mobilnost
Kolesarski turistični produkti

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *