speaker-photo

Tatjana Isaković

prof. dr. Tatjana Isaković, je prva redna profesorica Fakultete za gradbenišvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Je tudi predstojnica Katedre za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo in predstojnica Inštituta za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani.

Njeno raziskovalno delo je večinoma na področju analize potresnega odziva, projektiranja in eksperimentalnih raziskav različnih armiranobetonskih konstrukcij in je večinoma imelo tudi praktične rezultate, ki so prispevali k izboljšanju potresne varnosti gradbenih konstrukcij. Mnogi med njimi so postali del standardov. Rezultati raziskav na področju potresne zaščite montažnih armiranobetonskih hal so postali del dveh ISO standardov. Posebna potresna varovala fasadnih panelov, ki jih je razvila skupaj s sodelavci, so dobila Slovensko tehnično soglasje in se lahko uporabljajo v praksi, zanje je bil tudi pred kratkim vložen zahtevek za izdajo mednarodnega patenta.

Že leta aktivno sodeluje pri razvoju skupnih evropskih standardov za projektiranje konstrukcij in njihovo uporabo v Sloveniji. Sodelovala je pri različnih strokovnih projektih, med katerimi je treba izpostaviti projekt prvega potresno izoliranega viadukta v Sloveniji – viadukta Ločica, revizijo projekta hladilnega stolpa termoelektrarne Šoštanj, revizijo projekta Operativnega podpornega centra nuklearne elektrarne Krško, projekt potresne utrditve viadukta Ravbarkomanda in viadukta v centru Las Vegasa, ZDA.