speaker-photo

Sergej Destovnik

projektant, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

Sergej Destovnik, univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, vodi projekte državnih in regionalnih kolesarskih povezav za Direkcijo RS za infrastrukturo in občine, kot so: državna kolesarska povezava  Celje-Vojnik-Dobrna, regionalna kolesarska povezava Trebnje-Mirna –Mokronog (območje občine Trebnje) in regionalna kolesarska povezava Kamnik - Mengeš - Trzin – Ljubljana (območje občine Trzin).

10:00 - 10:20

24. februar 2021 Primeri dobrih praks

Projektiranje državne kolesarske povezave Celje-Vojnik-Dobrna