speaker-photo

09:00 - 10:00

Program

Zaščitni ukrepi povezani z epidemijo Covid 19

Spoštovani,

na dogodku bomo storili vse, da udeleženci ne boste izpostavljeni tveganju okužbe s Covid 19. Če bo potrebno, bomo izvedli tudi hitro testiranje udeležencev.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za razumevanje in spoštovanje vseh ukrepov, ki smo jih dolžni izvesti. Ti ukrepi nam omogočajo, da se bomo po dolgem času srečali "v živo".

Ostale informacije dobite po prijavi, nekaj dni pred dogodkom.

10:00 - 10:45

Program

Uvodni pozdrav in nagovor

Uvodni nagovor in predstavitev projekta Drugi tir in trenutnih del
Marko Žitnik, izvršni direktor gradbenega sektorja, 2TDK  in Martin Tomažin, samostojni strokovni sodelavec za področje odnosov z javnostmi in marketing, 2TDK

10:45 - 11:45

Program

Pogovor: Vse dostopne ceste drugega tira

Načrtovanje in gradnja dostopnih cest
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi
Izkušnje z odkupi zemljišč
Drugo
Na pogovoru bodo sodelovali: Saša Likavec, županja Občine Hrpelje – Kozina, Marko Žitnik, izvršni direktor gradbenega sektorja pri 2TDK , Bojan Cerkovnik, pomočnik direktorja Področja železnic in strokovnih dejavnosti pri Dri upravljanje investicij, d.o.o.  in predstavnik izvajalca gradnje.

11:45 - 12:30

Program

Odmor

12:30 - 15:00

Program

Ogled na terenu

Podrobnosti o ogledu boste prejeli po prijavi, nekaj dni pred začetkom dogodka.

10:00 - 11:00

9. junij 2021

Pogled iz sedanjosti v prihodnost

11:00 - 12:00

9. junij 2021

Okrogla miza: Umeščanje kolesarskih povezav v prostor

12:00 - 13:00

9. junij 2021

Učimo se od najboljših - Tudi, ko se zdi, da je nemogoče, se najde rešitev

13:00 - 15:00

9. junij 2021

Odmor za kosilo in kolesarski poligon

15:00 - 16:00

9. junij 2021

Električna kolesa - nove dimenzije kolesarske mobilnosti

9:30 - 9:50

16. september 2021 16. september 2021

Otvoritev kongresa in pozdravni nagovori

Marjan Kardinar, župan, Občina Dobrovnik

 

9:50 - 11:30

16. september 2021 16. september 2021

Razvoj kolesarske infrastrukture za trajnostno mobilnost in turizem

Predstavitev aktivnosti in novosti z Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko
Izkušnje finančne perspektive 2014 – 2020 in kako naprej?

Gregor Steklačič, Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Ministrstvo za infrastrukturo

Slovenske državne kolesarske povezave - stanje in pogled v prihodnost
Sodelovanje države in občin

Tomaž Willenpart, vodja sektorja za investicije v ceste, Direkcija RS za infrastrukturo

Razprava

12:00 - 13:00

16. september 2021 16. september 2021

Spodbujanje kolesarjenja in prometna varnost kolesarjev

Vpliv infrastrukture na prometno varnost kolesarjev
dr. Marko Renčelj, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerza v Mariboru

Varno na kolesu - primer spodbujanja gibanja, trajnostne mobilnosti ter osveščanja o pomenu vzgoje v prometu med mladimi
Tanja Medved, Butan plin d.d.

Novodobni kolesarski poligoni kot gonilo kolesarskega udejstvovanja mladih
Dejan Gorenc, Kolesarska zveza Slovenija in Andrej Žigon, Zavod Aliansa

13:00 - 15:00

16. september 2021 16. september 2021

Priprava koles in kolesarjenje do Bukovniškega jezera

 

 

 

 

15:00 - 16:00

16. september 2021 16. september 2021

Okrogla miza ob Bukovniškem jezeru

Slovenija, kolesarska dežela

Kakšne pogoje potrebuje Slovenija kot kolesarska turistična destinacija, kaj potrebujejo tekmovalci in kaj si želijo rekreativni kolesarji, vse o organizaciji kolesarskih prireditev in kdaj bomo za dnevno mobilnost raje uporabili kolo kot avto?

Sodelovali bodo: Bogdan Fink, direktor kolesarskega kluba Adria Mobil in direktor 27. kolesarske dirke po Sloveniji, Simon Rošič, podžupan Mestne občine Nova Gorica, Gregor Steklačič, Ministrstvo za infrastrukturo, Tomaž Willenpart, vodja sektorja za investicije na DRSI,  Marjan Kardinar, župan Občine Dobrovnik, Uroš Rozman, direktor RRA Podravje - Maribor, Igor Lebarkolesarski vodnik in razvijalec kolesarskih turističnih produktov v Thermal Hotel Balance v Lentiju na Madžarskem.

9:30 - 10.30

17. september 2021 17. september 2021

Kolesarjenje po EuroVelo 13 od Dobrovnika do Lendave

9.30 – 10.30
Prometna varnost kolesarjev in drugih ranljivejših skupin v Pomurju
dr. Srečko Šteiner, Policijska uprava Murska Sobota

Predstavitev EvroVelo kolesarskih povezav in Nacionalnega EuroVelo koordinacijskega centra
EvroVelo 13 – daljinska kolesarska povezava čez Prekmurje
Bojan Žižek, Slovenska kolesarska mreža

Razvoj kolesarskega turizma in kolesarskih turističnih produktov v Prekmurju
Predstavitev kolesarske ture za udeležence kongresa – Od Dobrovnika do Vinariuma v Lendavi
Martina Bukovec, Zavod za turizem in razvoj Lendava

 

10:30 - 16.00

17. september 2021 17. september 2021

Priprava koles in kolesarska tura od Dobrovnika do Vinariuma (Lendava)

Trasa kolesarske poti, ki je del Evro Velo 13 in Termalne poti

Dobrovnik – Genterovci – Dolgovaške gorice – Lendavske gorice - Lendava – Lenti - Bödezah - Dobrovnik

Dolžina celotne trase: okoli 40 km (opcija krožne vožnje s kolesom ali vrnitve z Lendave vozilom) Od Dobrovnika do Vinariuma je okoli 15 kilometrov.

Težavnost: pretežno ravninska vožnja, ob vzponu na stolp Vinarium - srednje

 

 

 

17. september 2021 17. september 2021

Postanek bo pri stolpu Vinarium Lendava, kjer sledi ogled in kulinarično presenečenje.

9:30 - 10:30

8. september 2021 Program Dravska kolesarska povezava

O tem kje bomo kolesarili in projektih Mestne občine Maribor in Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor

Predstavitev kolesarskih projektov Mestne občine Maribor in Dravske promenade
Predstavitev Dravske kolesarske poti in projektov ob reki Dravi

dr. Samo Peter Medved, podžupan Mestne občine Maribor, Uroš Rozman, direktor, RRA Podravje - Maribor in Karmen Razlag, Vodja sektorja za turizem, RRA Podravje - Maribor

10:30 - 16:00

8. september 2021 Program Dravska kolesarska povezava

Kolesarjenje po Dravski kolesarski poti od Maribora do Ruš

Prekolesarili bomo skupaj trideset kilometrov po ravninski kolesarski poti Maribor - Ruše - Maribor.
Med kolesarjenjem se bomo ustavili na zanimivjših točkah kolesarske poti pa tudi na kavi in kosilu, tako da za ogled ne potrebujete posebne kolesarske kondicije.

9.30 - 16.00

13. oktober 2021

Primeri dobrih rešitev in pasti za kolesarje

9.30
Zbor na parkirišču v Kopru

9.30 – 11.00
Strokovna presoja urbanih kolesarskih površin v Kopru in Izoli 
S kolesi od Kopra proti Izoli in ogled urbanih kolesarskih površin

11.00 - 12.00
Postanek na Občini Izola
Pozdrav župana Danila Markočiča
Predstavitev aktivnosti na področju kolesarske infrastrukture v Občini Izola
Boštjan Gorela, Občina Izola
Pogovor s Pablom Celisom preko zooma

12.00 - 16.00
S kolesom iz Izole do Portoroža in ogled Paranzane
Kolesarjenje iz Portoroža do Kopra

Med ogledom bo pozornost namenjena:
- vodenju kolesarjev.
- vidnim in nevidnim oviram za kolesarje,
- širinam kolesarskih površin,
- označevanju kolesarskih površin,
- interakcijam kolo - drugi dvokolesniki -pešci - avtomobili,
- prometni varnosti kolesarjev in drugih udeležencev v prometu in
- drugim tehničnim podrobnostim.

Na osnovi ogleda bodo sprejeti zaključki o tem, na kaj morajo biti projektanti pozorni v praksi ter o tem, kako iskati rešitve med zahtevami zakonodaje in stanjem na terenu.

9.30- 10.00

9. november 2021 Program druge problemske konference o zimski službi - Iz izkušenj se učimo

Uvod v dogodek in pozdravni nagovori

Ljiljana Herga, direktorica Direkcije RS za infrastrukturo
mag. Damijan Jaklin,
direktor področja vzdrževanje DARS d.d.
Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije, Generalna policijska uprava

10.00 – 11.00

9. november 2021 Program druge problemske konference o zimski službi - Iz izkušenj se učimo

UVODNI POGOVOR: Partnerji za učinkovito zimsko službo 2021/2022

Sodelovali bodo: Karmen Praprotnik, vodja Sektoja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost, Direkcija RS za infrastrukturo, mag. Damijan Jaklin, direktor področja vzdrževanje DARS d.d., mag. Branko Kidrič, župan, Občina Rogaška Slatina, Franc Čebulj, župan, Občina Cerklje na Gorenjskem, Ivan Kapun, Generalna policijska uprava
Na okrogli mizi bodo sodelujoči predstavili svoje poglede na izvajanje zimske službe, izzive s katerimi se spopadajo in kaj je po njihovem mnenju ključno za učinkovito in hkrati racionalno zimsko službo.

Pogovor bosta vodila: Vesna Danilovič Novak in Borut Kampuš, radijska novinarja, Radio Si – Radio Slovenia International

11.30 – 13.30

9. november 2021 Program druge problemske konference o zimski službi - Iz izkušenj se učimo

PRIMERI S PRAKSE – UKREPANJE NA ZAHTEVNEJŠIH ODSEKIH CEST

11.30- 12.30
Izvajanje ukrepov zimske službe na zahtevnejših odsekih cest v upravljanju DARS d.d.
Spremljanje vremenskih napovedi in priprave
Izvedbeni program zimske službe za avtoceste v praksi
Vloga nadzornih centrov v zimski službi
Interno komuniciranje in komuniciranje z javnostjo
mag. Zvonko Zavasnik, direktor projektov, Služba za upravljanje s prometom in prometno varnostjo DARS d.d. in Jana Vrhovnik, vodja tehnične službe, Področje vzdrževanje DARS d.d.

12.30 – 12.50
Izvajanje ukrepov zimske službe na zahtevnejših odsekih državnega cestnega omrežja v upravljanju DRSI
Andrej Rejec,
vodja projekta Ceste na Dri upravljanje investicij, d.o.o.

12.50 – 13.15
Zimska služba v izrednih razmerah na lokalnih cestah
Blaž Knific
, direktor, Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.

13.15 – 13.30
Razprava s predavatelji drugega vsebinskega sklopa: Iz izkušenj se učimo
V razpravi bo sodeloval tudi Slavko Bračko, vodja vzdrževanja, POMGRAD-CESTNO PODJETJE d.d.

9:30 - 14.15

1. december 2021 Spletni seminar BANKA CESTNIH PODATKOV - DELO Z APLIKACIJO WEPS

9.30 - 10.00
Pomen BCP podatkov in zbiranje podatkov o cestah
Anton Švigelj, Direkcija RS za Infrastrukturo

10.00 - 10.45
Pregled posameznih obrazcev izvedenih del in njihove posebnosti ter praktični nasveti
Fani Capuder, Direkcija RS za Infrastrukturo

10.45-11.30
Vertikalna in horizontalna prometna signalizacija - kako pravilno popisati
Bernarda Zrimšek, Direkcija RS za infrastrukturo

12.00 - 12.45
Aplikacija WEPS – predstavitev funkcionalnosti in uporaba GIS spletne aplikacije
Anita Gregorc, Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

12.45-13.30
Posebnosti predaje BCP poročil za ceste v upravljanju DARS
Ajda Katarina Degan, DARS d.d.
13.30 - 14.15
Praktične izkušnje s terena pri pripravi in predaji izpolnjenih BCP obrazcev
Alenka Novak, BCP, Alenka Novak s.p.

9:00 - 14:30

14.12.2021 14. 12. 2021, CPU Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

Delavnica za BCP popisovalce – vnos v WEPS

9:00 - 9:30
Predstavitev evidentiranja horizontalne prometne signalizacije v aplikacijo WEPS

9:30 - 11:30
Delavnica - vnos v aplikacijo WEPS na profilu horizontalne prometne signalizacije

11:30 - 12:00 Odmor

12:00 - 12:30
Predstavitev evidentiranja vertikalne prometne signalizacije v aplikacijo WEPS

12:30 - 14:30
Delavnica - vnos v aplikacijo WEPS na profilu vertikalne prometne signalizacije

10.00 - 11.00

Januar 2022

Novosti in izkušnje pri upravnem sporu

Postopek v upravnem sporu
Novosti
Občine kot stranke v upravnem sporu
Aktualna vprašanja in prikaz primerov

9.30 – 11.00

31. januar 2021 GRADBENE KALKULACIJE S PRAKTIČNIMI PRIPOROČILI

Osnove gradbenih kalkulacij s primeri iz prakse

Nasveti za pripravo projektov in aktualna priporočila pri pripravi razpisnih pogojev

11:30 - 12:45

31. januar 2021 GRADBENE KALKULACIJE S PRAKTIČNIMI PRIPOROČILI

Operativno planiranje

Obračun del za gradnjo objektov

9.30 – 10.15

6. april 2022 PREGLED KOLESARSKE INFRASTRUKTURE IN KOLESARSKEGA TURIZMA PO REGIJAH - KRISTALNA PALAČA, 1 kreditna točka IZS

Državne kolesarske povezave

Uvodni nagovori
Marjan Kardinar, Občina Dobrovnik
prof. Janez Koželj, Mestna občina Ljubljana
Regijsko in medregijsko povezovanje za boljši razvoj kolesarskih povezav
Karmen Sonjak, RRA GIZ

Državne kolesarske povezave, katerih gradnja se začne v 2022
Načrtovanje in priprava projektne dokumentacije v letih 2022 - 2023
Tomaž Willenpart, Direkcija RS za infrastrukturo
Evidentiranje državnega kolesarskega omrežja
Tomaž Willenpart, Direkcija RS za infrastrukturo in Cveto Gregorc, Omega Consult d.o.o.

10.15 - 11.00

6. april 2022 PREGLED KOLESARSKE INFRASTRUKTURE IN KOLESARSKEGA TURIZMA PO REGIJAH - KRISTALNA PALAČA, 1 kreditna točka IZS

Pregled po regijah

10.15 – 10.35
Severno Primorska regija
Daljinsko kolesarsko omrežje Goriške regije
Jožica Lazar, Idrijsko cerkljanska razvojna agencija
Vloga in pomen razvoja trajnostne mobilnosti pri razvoju turizma – primer CPS Julijske Alpe
Miro Kristan, Posoški razvojni center

10.35 – 10.55
Pomurska regija
Vzpostavitev pomurskega kolesarskega omrežja
Rok Petje, Razvojni center Murska Sobota in Martina Bukovec, Zavod za turizem in razvoj Lendava

11.00 - 11.30

6. april 2022 PREGLED KOLESARSKE INFRASTRUKTURE IN KOLESARSKEGA TURIZMA PO REGIJAH - KRISTALNA PALAČA, 1 kreditna točka IZS

Odmor za kavo

Dobrote slovenskih regij: prekmurska gibanica, belokranjska pogača in gorenjska kremšnita

11.30 - 13.20

6. april 2022 PREGLED KOLESARSKE INFRASTRUKTURE IN KOLESARSKEGA TURIZMA PO REGIJAH - KRISTALNA PALAČA, 1 kreditna točka IZS

Pregled po regijah

11.30 – 11.50
Podravska regija
Razvoj kolesarske infrastrukture in turističnih produktov
Uroš Rozman in Karmen Razlag, RRA Podravje – Maribor

11.50 – 12.10
Koroška regija
Kolesarjenje kot mobilnost, šport in turizem na Koroškem
Aleš Rupreht in mag. Peter Zajc, RRA Koroška

12.10 - 12.30
Savinjska regija
Celovit razvoj kolesarske infrastrukture v Savinjski regiji
Bojana Stopinšek, Simbio, d.o.o.

12.30 – 12.50
Posavska regija
Kolesarske povezave kot izziv razvoja mobilnosti in turizma v Posavju
mag. Nataša Šerbec,  RRA Posavje

12.50 – 13.20
Zasavska regija
Gradnja kolesarske infrastrukture in razvoj trajnostne mobilnosti
Potencialni turistični produkti na področju kolesarstva v Zasavju
Jani Medvešek, RRA Zasavje

13.20 - 13.40

6. april 2022 PREGLED KOLESARSKE INFRASTRUKTURE IN KOLESARSKEGA TURIZMA PO REGIJAH - KRISTALNA PALAČA, 1 kreditna točka IZS

Kratek odmor

13.40 - 15.40

6. april 2022 PREGLED KOLESARSKE INFRASTRUKTURE IN KOLESARSKEGA TURIZMA PO REGIJAH - KRISTALNA PALAČA, 1 kreditna točka IZS

Pregled po regijah

13.40 – 14.00
Osrednjeslovenska regija
Razvoj kolesarske infrastrukture v Ljubljanski urbani regiji
Kolesarska infrastruktura kot del celovitega razvoja trajnostne mobilnosti
Klemen Gostič, RRA LUR - Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije

14.00 – 14.20
Jugovzhodna regija
Kolesarska infrastruktura v regiji Jugovzhodna Slovenija
dr. Vladimir Prebilič, Občina Kočevje, Ana Benčina in Mateja Jazbec, Razvojni center Novo mesto

14.20 – 14.40
Gorenjska regija
Predstavitev svetovalnega organa gorenjske regije za razvoj kolesarstva
Vzpostavitev Gorenjskega kolesarskega omrežja in regijski načrti za prihodnost
Barbara Špehar, RRA Gorenjske - BSC Kranj in Nina Kobal, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Primorsko notranjska regija

14.40 – 15.00
Primorsko notranjska regija
Dejan Iskra, Regionalna razvojna agencija Zeleni kras d.o.o.

15.00 – 15.20
Obalno-Kraška regija
Vzpostavljanje mreže kolesarskih povezav in kolesarskih storitev v slovenski Istri in na Krasu
Tadej Žilič, Regionalni razvojni center Koper in Aleš Vodičar, Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o.

15.20 – 15.40 Razprava

9.30 – 10.30

7. april 2022 IZZIVI PROJEKTIRANJA IN GRADNJE KOLESARSKE INFRASTRUKTURE - DIGITALNO - PREKO SPLETA, 2 kreditni točki IZS

IZZIVI PROJEKTIRANJA VELIKIH PROJEKTOV KOLESARSKE INFRASTRUKTURE Z ZAČETKOM GRADNJE 2022

Uvodni nagovor
Tomaž Willenpart, Direkcija RS za infrastrukturo

Kolesarska povezava Huda luknja
Dejan Mikl, Cestni inženiring, d.o.o.

Kolesarska povezava Bled Bohinj
Od Bleda do Soteske,
Damijan Govekar, PNG d.o.o. in Od Soteske do Bohinjske Bistice, mag. Andreja Strupi Pavlin, GGD d.d.

Kolesarska povezava od Kamnika do Ljubljane
Klemen Milovanovič, Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

 

10.30 - 11.00

7. april 2022 IZZIVI PROJEKTIRANJA IN GRADNJE KOLESARSKE INFRASTRUKTURE - DIGITALNO - PREKO SPLETA, 2 kreditni točki IZS

KOLESARSKI IN PEŠ MOSTOVI

Izzivi projektiranja kolesarskih in peš mostov
dr. Viktor Markelj, Ponting, inženirski biro d.o.o.

11.30 - 12.00

7. april 2022 IZZIVI PROJEKTIRANJA IN GRADNJE KOLESARSKE INFRASTRUKTURE - DIGITALNO - PREKO SPLETA, 2 kreditni točki IZS

PROJEKTIRANJE IN GRADNJA KOLESARSKIH POVRŠIN V URBANIH OBMOČJIH

Predstavitev izkušenj Mestne občine Ljubljana
Sodelovanje s projektanti in nadzor nad izvajalci del
Sodelovanje z nevladnimi kolesarskimi organizacijami
Nove tehnologije in rešitve za udobnejše kolesarske površine
Uršula Longar, Mestna občina Ljubljana

 

12.00 - 12.45

7. april 2022 IZZIVI PROJEKTIRANJA IN GRADNJE KOLESARSKE INFRASTRUKTURE - DIGITALNO - PREKO SPLETA, 2 kreditni točki IZS

GRADNJA KOLESARSKE INFRASTRUKTURE

Posebnosti gradnje kolesarske infrastrukture
Marko Bebar, IGMAT d.d.

 

12.45 - 13.30

7. april 2022 IZZIVI PROJEKTIRANJA IN GRADNJE KOLESARSKE INFRASTRUKTURE - DIGITALNO - PREKO SPLETA, 2 kreditni točki IZS

OKROGLA MIZA O PROJEKTIRANJU IN GRADNJI KOLESARSKE INFRASTRUKTURE

9.30-10.00

Prvi dan, 25.5.

Pogled v prihodnost - samovozeča vozila

prof. dr. Jaka Sodnik, Laboratorij za informacijske tehnologije, Fakulteta za elektrotehniko

10.00 - 11.30

Prvi dan, 25.5.

Investicije v občinske ceste

10.00 - 10.15
Investicije v ceste in sodelovanje z občinami
Tomaž Willenpart, Direkcija RS za infrastrukturo

10.15 -11.00
Primer obnove Kamnitega oziroma Kapucinskega mostu v Škofji Loki
Marija Ana Kranjc, GNOM d.o.o. in Mateja Kavčič, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center 

11.00 - 11.30
Ukrepi za zagotavljanje kakovosti pri gradnji in obnovi občinske prometne infrastrukture
Marko Bebar, IGMAT d.d.

11.30 - 12.00

Prvi dan, 25.5.

Odmor

13.30 - 18.00

Prvi dan, 25.5.

Predstavitev napredka na gradbišču Drugega tira

13.30 - 14.00
Predstavitev napredka na gradbišču Drugega tira
Martin Tomažin, 2TDK d.o.o.

14.30 - 18.00
Odhod z avtobusom do gradbišča Drugega tira
Ogled gradnje viadukta Gabrovica

8.00 - 9.00

Drugi dan, 26.5.

Opcijsko s svojimi kolesi: Na jutranjo kavo v Piran

10.00 - 10.45

Drugi dan, 26.5.

Pomen optimalnega spanja za varnost v prometu

Pomen optimalnega spanja za varnost v prometu
izr. prof. dr. Leja Dolenc Grošelj, Center za motnje spanja 

10.45 - 12.00

Drugi dan, 26.5.

Prometna varnost in ranljive skupine udeležencev v prometu

Prometna varnost kolesarjev in drugih ranljivih skupin udeležencev v prometu na občinskih cestah
Matjaž Leskovar, Generalna policijska uprava

Predstavitev nove tehnične specifikacije za peš površine
prof. dr. Peter Lipar, Prometno tehniški inštitut, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

Digitalizacija šolskih poti
SGB d.o.o.

12.00 - 13.00

Drugi dan, 26.5.

Kava in demonstracija nadzora nad tovornimi vozili na občinskih cestah

V sodelovanju z družbo Cestel d.o.o.

9:30 - 11:30

Program delavnice

Osnove spletne analitike in kako koristiti spletno analitiko za analizo spletnih strani 

Korak po koraku kako nastaviti brezplačno orodje za merjenje obiskanosti spletnega mesta Google Universal Analytics (GA3)

Uvod v popolnoma nov Google Analytics 4 in kaj prinaša novega

Opredelitev vaših obiskovalcev skozi podatke – kdo so, od kod prihajajo in kaj počnejo na vaši spletni strani

Izboljšanje uporabniške izkušnje s pomočjo raziskovalca uporabnikov in drugih podatkov, ki so na voljo

Določitev in spremljanje ključnih kazalcev uspeha spletne strani (KPI’s), na podlagi katerih boste sprejeli poslovne odločitve

Razumevanje in optimiranje spletnih virov obiska (Google, Facebook, itd.), ki prinašajo obiskovalce na vaše spletno mesto

Analiza spletni strani dveh prijavljenih udeležencev

9:30 - 11:00

1. junij 2022

Predavanja

Osnove o materialih za cestne označbe
Lastnosti, standardi, sistemi, certificiranje, tehnično soglasje

Lastnosti cestnih označb
Retrorefleksija
Stekleni posip: lastnosti, pogoji dela, težave na cesti
Protizdrsnost: način testiranja, kako zagotoviti protizdrsnost
Steklene kroglice z agregati proti zdrsu

Vrste materialov
1K, 2K barve
Hladne plastike
Vroče plastike

Prestavitev debeloslojnega premaza z grobo strukturo
Signodur roll (premix)
Aplikacija
Lastnosti
Izvedba

od 11:30 dalje

1. junij 2022

Demonstracija obnove prehoda za pešce z 2 K plastiko
Priprava
Izbira orodja – različne strukture nanosa (gladilke, plazme, različni valjčki)
Poraba materiala – vpliv porabe na strukturo
Karakteristike površine

 

 

9:30 - 11:00

5. maj 2022 Program delavnice

TSPI PG 05.100: 2021

TSPI PG 05.100: 2021: Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah. Predstavitev in razlaga vsebin, razprava
dr. Karmen Fifer Bizjak
, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Marko Bebar, IGMAT d.d., dr. Nina Jurečič, IRGO Consulting d.o.o.

11:00 - 11:30

5. maj 2022 Program delavnice

Odmor

11:30 - 12:00

5. maj 2022 Program delavnice

TSPI PG 05.200:2021 -1.del

TSPI PG 05.200: 2021: Razvrščanje geoloških materialov pri zemeljskih delih, razvrščanje zemljin, razprava
dr. Ana Petkovšek, predsednica TO ZD

12:00 - 13:00

5. maj 2022 Program delavnice

TSPI PG 05.200:2021 – 2.del

TSPI PG 05.200:2021 – 2.del: Smernice za presojo uporabnosti zemljin pri zemeljskih delih na osnovi razvrščanja. Predstavitev in razlaga vsebin
dr. Ana Petkovšek, predsednica TO ZD

Nove TSPI in njihov vpliv na izvajanje kontrole kakovosti zemeljskih del
Marko Bebar, Igmat d.d.

13:00 - 13:15

5. maj 2022 Program delavnice

Odmor

13:15 - 13:45

5. maj 2022 Program delavnice

Uporaba novih tehničnih specifikacij v praksi

Vpliv novih TSPI na načrtovanje vkopov in rabe zemljin v zemeljskih objektih v luči projektanta, okoljskih uredb in projektantske odgovornosti
Andrej Jan, PNZ d.o.o.

13:45 - 14:15

5. maj 2022 Program delavnice

Čas za razpravo in zaključek delavnice

9:00

31.5.2021 Strokovna ekskurzija

Odhod z avtobusom iz Ljubljane

Prihod v Flachau
Med 14.00 in 16.00 Kosilo
16.00 Trening kolesarske tehnike
Pogovor s Theresio Harml, lastnico in managerko Funsport-, Bike- & Skihotel TAUERNHOF
med 19.00 in 20.30 Večerja

10:30 -14.00

1. junij 2022 Strokovna ekskurzija

Kolesarska tura z vmesnim postankom v gorski koči

Okoli 15.30 Odhod iz Flachaua

9:30 - 10.15

sreda 16. november 2022

Sistemski pristop k reševanju problematike skalnih podorov in padajočega kamenja na državnem cestnem omrežju

 • Sistematično evidentiranje nevarnih mest
 • Izdelava načrta sanacije
 • Priprava projektov
 • Izvedba, nadzor in vzdrževanja objektov za zaščito pred skalnimi podori in padajočim kamenjem
  Suzana Svetličič, DRI upravljanje investicij, d.o.o.
10.15 – 11.00

sreda 16. november 2022

Padajoče kamenje in zaščita brežin

 • Izbor ustrezne vrste zavarovanja in njihovo umeščanje v prostor
 • Zavarovanje brežin z mrežami in fleksibilnimi sistemi za stabilizacijo brežin
 • Zavarovanje infrastrukture in ljudi pred padajočim kamenjem
 • Vzdrževanje izvedenih ukrepov
 • Primeri dobre prakse v Sloveniji
  Tomaž Cej, Rejda, okoljske rešitve, d.o.o.
11.30 – 12.00

sreda 16. november 2022

Preventivno obvladovanje zemeljskih plazov

 • Kaj so zemeljski plazovi in kako jih prepoznamo
 • Kaj povzroča zemeljske plazove
 • Opozorilne karte nevarnosti zaradi procesov pobočnega masnega premikanja
 • Sistem za napovedovanje in zgodnje opozarjanje v primeru proženja zemeljskih plazov
 • Aplikacija za zbiranje podatkov o zemeljskih plazovih
  Tina Peternel, Geološki zavod Slovenije

 

12.00 - 12.45

sreda 16. november 2022

Naravne nesreče in infrastruktura

 • Metode/pristopi ocenjevanja nevarnosti zaradi različnih naravnih nesreč
 • Nevarnost, ranljivost, ogroženost v prostoru
 • Preventivno delovanje in možni ukrepi, uporaba obstoječih baz podatkov
 • Predstavitev možnih sanacijskih ukrepov
 • Primer sanacije plazu/blatnega toka na državni cesti
  Jošt Sodnik, Tempos d.o.o.
12.45 - 13.15

sreda 16. november 2022

Razprava s predavatelji

9.30 – 10.30

27. september 2022

WEPS in mobilna aplikacija

Predstavitev WEPS in mobilne aplikacije WEPS za vodenje evidence prometne signalizacije
Možnosti uporabe na terenu
Bernarda Zrimšek, Direkcija RS za infrastrukturo

10.30 – 11.00

27. september 2022

Izkušnje v praksi

Predstavitev izkušenj z uporabo aplikacije v praksi
Tomislav Cindrič, CGP d.d.

11:30 - 13:00

27. september 2022

Prikaz uporabe aplikacije na terenu

9.30 - 13.00

5. oktober 2022

Predstavitev predloga novega Zakona o cestah bo potekala od 9.30 do 13.00 ure, s polurnim odmorom od 11.00 do 11.30 ure.

Predavatelj:
Drago Bregar, Ministrstvo za infrastrukturo

9:30 - 10:15

10. november 2022 Zimska služba 2022

Otvoritev konference in uvodni nagovori partnerjev konference

Zimsko vzdrževanje cest v številkah

Damijan Jaklin, DARS d.d.

Karmen Praprotnik, Direkcija RS za infrastrukturo

Ivan Kapun, Generalna policijska uprava

Miha Mohor, Skupnost občin Slovenije

10.15 – 11.00

10. november 2022 Zimska služba 2022

Nove tehnologije in posipni materiali za učinkovito zimsko vzdrževanje cest

Je več soli vedno prava odločitev?
Franc Švegl

Novosti pri mehanizaciji za zimsko službo
Simon Debeljak, Riko Ribnica d.o.o.

Zeleni in digitalni prehod v zimskem vzdrževanju cest
Alenka Šajn Slak, CGS Labs d.o.o.

11.00 – 11.30

10. november 2022 Zimska služba 2022

Okrogla miza Zmanjševanje stroškov in izboljšave pri zimskem vzdrževanju cest

Aktualno: Vpliv vojne in novih ekonomskih razmerij na zimsko vzdrževanje cest
Na pogovoru bodo sodelovali: Damijan Jaklin, DARS d.d., Andrej Rejec, DRI upravljanje investicij, d.o.o., Ivan Kapun, Generalna policijska uprava, dr. Marko Soršak, Občina Hoče Slivnica, preko Zooma

11.30 – 12.00

10. november 2022 Zimska služba 2022

Odmor

12.00 – 13.00

10. november 2022 Zimska služba 2022

Izvajanje zimske službe na drugi infrastrukturi

Zimska služba na Letališču Jožeta Pučnika
Igor Domevščik, Letališče Jožeta Pučnika

Zimska služba na železnici
Vladan Pavlovič, SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

Zanimivost: Vzdrževanje smučišč
Marko Grebenc, smučišče Kanin

Okrogla miza s predavatelji

13.00 - 13.20

10. november 2022 Zimska služba 2022

Predstavitev Evropskega tekmovanja voznikov plugov

Boštjan Vereš in Damjan Marinc, DARS d.d.

10.00 - 12.00

8. december 2022

Predstavitev novega Zakona o cestah in sprememb, ki se nanašajo na občinske ceste.

Predavatelj:
Drago Bregar, Ministrstvo za infrastrukturo

9.30 - 10.00

8. marec 2023 Predstavitev v Mestni občini Novo mesto

Predstavitev vizije razvoja prometne infrastrukture, prometa in trajnostne mobilnosti v Mestni občini Novo mesto

Izidor Jerala, Urad za prostor in razvoj, Mestna občina Novo mesto

10.00 - 11.00

8. marec 2023 Predstavitev v Mestni občini Novo mesto

Izzivi pri zasnovi in projektiranju novih 6 mostov preko reke Krke

O arhitekturni in konstrukcijski zasnovi dveh novih (avto)cestnih mostov ter štirih mostov za pešce in kolesarje

Marjan Pipenbaher,  Ponting – Pipenbaher Consulting Engineers

10.45 - 11.30

8. marec 2023 Predstavitev v Mestni občini Novo mesto

Predstavitev gradnje

Danilo Malnar, pomočnik direktorja tehničnih služb in vodja gradnje, CGP d.d.

9:30 - 11:00

18. januar 2022

Pregled stanja na terenu in usklajenosti s predpisi: prvi del

Fotografije primerov s terena se bodo presojale z vidika:

 • uporabe pravilnika o kolesarskih površinah in pravilnika o prometni signalizaciji in opremi,
 • vzrokov za stanje na terenu,
 • udobnosti in prometne varnosti za kolesarje in druge udelžence v prometu.

Podane bodo usmeritve za kakovostnejše in ustrezno označene kolesarske površine v praksi.

11:30 - 13:00

18. januar 2022

Pregled stanja na terenu in usklajenosti s predpisi: drugi del

Fotografije primerov s terena se bodo presojale z vidika:

 • uporabe pravilnika o kolesarskih površinah in pravilnika o prometni signalizaciji in opremi,
 • vzrokov za stanje na terenu,
 • udobnosti in prometne varnosti za kolesarje in druge udelžence v prometu.

Podane bodo usmeritve za kakovostnejše in ustrezno označene kolesarske površine v praksi.

Delavnico bodo povezovali in strokovno vodili:
Drago Bregar, Ministrstvo za infrastrukturo
Andreja Strupi Pavlin, projektantka, Gorenjska gradbena družba
Gregor Steklačič, Direktorat za trajnostno mobilnost, Ministrstvo za infrastrukturo.