09:00 - 10:00

Program

Zaščitni ukrepi povezani z epidemijo Covid 19

Spoštovani,

na dogodku bomo storili vse, da udeleženci ne boste izpostavljeni tveganju okužbe s Covid 19. Če bo potrebno, bomo izvedli tudi hitro testiranje udeležencev.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za razumevanje in spoštovanje vseh ukrepov, ki smo jih dolžni izvesti. Ti ukrepi nam omogočajo, da se bomo po dolgem času srečali "v živo".

Ostale informacije dobite po prijavi, nekaj dni pred dogodkom.

10:00 - 10:45

Program

Uvodni pozdrav in nagovor

Uvodni nagovor in predstavitev projekta Drugi tir in trenutnih del
Marko Žitnik, izvršni direktor gradbenega sektorja, 2TDK  in Martin Tomažin, samostojni strokovni sodelavec za področje odnosov z javnostmi in marketing, 2TDK

10:45 - 11:45

Program

Pogovor: Vse dostopne ceste drugega tira

Načrtovanje in gradnja dostopnih cest
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi
Izkušnje z odkupi zemljišč
Drugo
Na pogovoru bodo sodelovali: Saša Likavec, županja Občine Hrpelje – Kozina, Marko Žitnik, izvršni direktor gradbenega sektorja pri 2TDK , Bojan Cerkovnik, pomočnik direktorja Področja železnic in strokovnih dejavnosti pri Dri upravljanje investicij, d.o.o.  in predstavnik izvajalca gradnje.

11:45 - 12:30

Program

Odmor

12:30 - 15:00

Program

Ogled na terenu

Podrobnosti o ogledu boste prejeli po prijavi, nekaj dni pred začetkom dogodka.

10:00 - 11:00

9. junij 2021

Pogled iz sedanjosti v prihodnost

11:00 - 12:00

9. junij 2021

Okrogla miza: Umeščanje kolesarskih povezav v prostor

12:00 - 13:00

9. junij 2021

Učimo se od najboljših - Tudi, ko se zdi, da je nemogoče, se najde rešitev

13:00 - 15:00

9. junij 2021

Odmor za kosilo in kolesarski poligon

15:00 - 16:00

9. junij 2021

Električna kolesa - nove dimenzije kolesarske mobilnosti

9:30 - 9:50

16. september 2021 16. september 2021

Otvoritev kongresa in pozdravni nagovori

Marjan Kardinar, župan, Občina Dobrovnik

 

9:50 - 11:30

16. september 2021 16. september 2021

Razvoj kolesarske infrastrukture za trajnostno mobilnost in turizem

Predstavitev aktivnosti in novosti z Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko
Izkušnje finančne perspektive 2014 – 2020 in kako naprej?

Gregor Steklačič, Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Ministrstvo za infrastrukturo

Slovenske državne kolesarske povezave - stanje in pogled v prihodnost
Sodelovanje države in občin

Tomaž Willenpart, vodja sektorja za investicije v ceste, Direkcija RS za infrastrukturo

Razprava

12:00 - 13:00

16. september 2021 16. september 2021

Spodbujanje kolesarjenja in prometna varnost kolesarjev

Vpliv infrastrukture na prometno varnost kolesarjev
dr. Marko Renčelj, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerza v Mariboru

Varno na kolesu - primer spodbujanja gibanja, trajnostne mobilnosti ter osveščanja o pomenu vzgoje v prometu med mladimi
Tanja Medved, Butan plin d.d.

Novodobni kolesarski poligoni kot gonilo kolesarskega udejstvovanja mladih
Dejan Gorenc, Kolesarska zveza Slovenija in Andrej Žigon, Zavod Aliansa

13:00 - 15:00

16. september 2021 16. september 2021

Priprava koles in kolesarjenje do Bukovniškega jezera

 

 

 

 

15:00 - 16:00

16. september 2021 16. september 2021

Okrogla miza ob Bukovniškem jezeru

Slovenija, kolesarska dežela

Kakšne pogoje potrebuje Slovenija kot kolesarska turistična destinacija, kaj potrebujejo tekmovalci in kaj si želijo rekreativni kolesarji, vse o organizaciji kolesarskih prireditev in kdaj bomo za dnevno mobilnost raje uporabili kolo kot avto?

Sodelovali bodo: Bogdan Fink, direktor kolesarskega kluba Adria Mobil in direktor 27. kolesarske dirke po Sloveniji, Simon Rošič, podžupan Mestne občine Nova Gorica, Gregor Steklačič, Ministrstvo za infrastrukturo, Tomaž Willenpart, vodja sektorja za investicije na DRSI,  Marjan Kardinar, župan Občine Dobrovnik, Uroš Rozman, direktor RRA Podravje - Maribor, Igor Lebarkolesarski vodnik in razvijalec kolesarskih turističnih produktov v Thermal Hotel Balance v Lentiju na Madžarskem.

9:30 - 10.30

17. september 2021 17. september 2021

Kolesarjenje po EuroVelo 13 od Dobrovnika do Lendave

9.30 – 10.30
Prometna varnost kolesarjev in drugih ranljivejših skupin v Pomurju
dr. Srečko Šteiner, Policijska uprava Murska Sobota

Predstavitev EvroVelo kolesarskih povezav in Nacionalnega EuroVelo koordinacijskega centra
EvroVelo 13 – daljinska kolesarska povezava čez Prekmurje
Bojan Žižek, Slovenska kolesarska mreža

Razvoj kolesarskega turizma in kolesarskih turističnih produktov v Prekmurju
Predstavitev kolesarske ture za udeležence kongresa – Od Dobrovnika do Vinariuma v Lendavi
Martina Bukovec, Zavod za turizem in razvoj Lendava

 

10:30 - 16.00

17. september 2021 17. september 2021

Priprava koles in kolesarska tura od Dobrovnika do Vinariuma (Lendava)

Trasa kolesarske poti, ki je del Evro Velo 13 in Termalne poti

Dobrovnik – Genterovci – Dolgovaške gorice – Lendavske gorice - Lendava – Lenti - Bödezah - Dobrovnik

Dolžina celotne trase: okoli 40 km (opcija krožne vožnje s kolesom ali vrnitve z Lendave vozilom) Od Dobrovnika do Vinariuma je okoli 15 kilometrov.

Težavnost: pretežno ravninska vožnja, ob vzponu na stolp Vinarium - srednje

 

 

 

17. september 2021 17. september 2021

Postanek bo pri stolpu Vinarium Lendava, kjer sledi ogled in kulinarično presenečenje.

9:30 - 10:30

8. september 2021 Program Dravska kolesarska povezava

O tem kje bomo kolesarili in projektih Mestne občine Maribor in Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor

Predstavitev kolesarskih projektov Mestne občine Maribor in Dravske promenade
Predstavitev Dravske kolesarske poti in projektov ob reki Dravi

dr. Samo Peter Medved, podžupan Mestne občine Maribor, Uroš Rozman, direktor, RRA Podravje - Maribor in Karmen Razlag, Vodja sektorja za turizem, RRA Podravje - Maribor

10:30 - 16:00

8. september 2021 Program Dravska kolesarska povezava

Kolesarjenje po Dravski kolesarski poti od Maribora do Ruš

Prekolesarili bomo skupaj trideset kilometrov po ravninski kolesarski poti Maribor - Ruše - Maribor.
Med kolesarjenjem se bomo ustavili na zanimivjših točkah kolesarske poti pa tudi na kavi in kosilu, tako da za ogled ne potrebujete posebne kolesarske kondicije.

9.30 - 16.00

13. oktober 2021

Primeri dobrih rešitev in pasti za kolesarje

9.30
Zbor na parkirišču v Kopru

9.30 – 11.00
Strokovna presoja urbanih kolesarskih površin v Kopru in Izoli 
S kolesi od Kopra proti Izoli in ogled urbanih kolesarskih površin

11.00 - 12.00
Postanek na Občini Izola
Pozdrav župana Danila Markočiča
Predstavitev aktivnosti na področju kolesarske infrastrukture v Občini Izola
Boštjan Gorela, Občina Izola
Pogovor s Pablom Celisom preko zooma

12.00 - 16.00
S kolesom iz Izole do Portoroža in ogled Paranzane
Kolesarjenje iz Portoroža do Kopra

Med ogledom bo pozornost namenjena:
- vodenju kolesarjev.
- vidnim in nevidnim oviram za kolesarje,
- širinam kolesarskih površin,
- označevanju kolesarskih površin,
- interakcijam kolo - drugi dvokolesniki -pešci - avtomobili,
- prometni varnosti kolesarjev in drugih udeležencev v prometu in
- drugim tehničnim podrobnostim.

Na osnovi ogleda bodo sprejeti zaključki o tem, na kaj morajo biti projektanti pozorni v praksi ter o tem, kako iskati rešitve med zahtevami zakonodaje in stanjem na terenu.

9.30- 10.00

9. november 2021 Program druge problemske konference o zimski službi - Iz izkušenj se učimo

Uvod v dogodek in pozdravni nagovori

Ljiljana Herga, direktorica Direkcije RS za infrastrukturo
mag. Damijan Jaklin,
direktor področja vzdrževanje DARS d.d.
Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije, Generalna policijska uprava

10.00 – 11.00

9. november 2021 Program druge problemske konference o zimski službi - Iz izkušenj se učimo

UVODNI POGOVOR: Partnerji za učinkovito zimsko službo 2021/2022

Sodelovali bodo: Karmen Praprotnik, vodja Sektoja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost, Direkcija RS za infrastrukturo, mag. Damijan Jaklin, direktor področja vzdrževanje DARS d.d., mag. Branko Kidrič, župan, Občina Rogaška Slatina, Franc Čebulj, župan, Občina Cerklje na Gorenjskem, Ivan Kapun, Generalna policijska uprava
Na okrogli mizi bodo sodelujoči predstavili svoje poglede na izvajanje zimske službe, izzive s katerimi se spopadajo in kaj je po njihovem mnenju ključno za učinkovito in hkrati racionalno zimsko službo.

Pogovor bosta vodila: Vesna Danilovič Novak in Borut Kampuš, radijska novinarja, Radio Si – Radio Slovenia International

11.30 – 13.30

9. november 2021 Program druge problemske konference o zimski službi - Iz izkušenj se učimo

PRIMERI S PRAKSE – UKREPANJE NA ZAHTEVNEJŠIH ODSEKIH CEST

11.30- 12.30
Izvajanje ukrepov zimske službe na zahtevnejših odsekih cest v upravljanju DARS d.d.
Spremljanje vremenskih napovedi in priprave
Izvedbeni program zimske službe za avtoceste v praksi
Vloga nadzornih centrov v zimski službi
Interno komuniciranje in komuniciranje z javnostjo
mag. Zvonko Zavasnik, direktor projektov, Služba za upravljanje s prometom in prometno varnostjo DARS d.d. in Jana Vrhovnik, vodja tehnične službe, Področje vzdrževanje DARS d.d.

12.30 – 12.50
Izvajanje ukrepov zimske službe na zahtevnejših odsekih državnega cestnega omrežja v upravljanju DRSI
Andrej Rejec,
vodja projekta Ceste na Dri upravljanje investicij, d.o.o.

12.50 – 13.15
Zimska služba v izrednih razmerah na lokalnih cestah
Blaž Knific
, direktor, Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.

13.15 – 13.30
Razprava s predavatelji drugega vsebinskega sklopa: Iz izkušenj se učimo
V razpravi bo sodeloval tudi Slavko Bračko, vodja vzdrževanja, POMGRAD-CESTNO PODJETJE d.d.

9:30 - 14.15

1. december 2021 Spletni seminar BANKA CESTNIH PODATKOV - DELO Z APLIKACIJO WEPS

9.30 - 10.00
Pomen BCP podatkov in zbiranje podatkov o cestah
Anton Švigelj, Direkcija RS za Infrastrukturo

10.00 - 10.45
Pregled posameznih obrazcev izvedenih del in njihove posebnosti ter praktični nasveti
Fani Capuder, Direkcija RS za Infrastrukturo

10.45-11.30
Vertikalna in horizontalna prometna signalizacija - kako pravilno popisati
Bernarda Zrimšek, Direkcija RS za infrastrukturo

12.00 - 12.45
Aplikacija WEPS – predstavitev funkcionalnosti in uporaba GIS spletne aplikacije
Anita Gregorc, Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

12.45-13.30
Posebnosti predaje BCP poročil za ceste v upravljanju DARS
Ajda Katarina Degan, DARS d.d.
13.30 - 14.15
Praktične izkušnje s terena pri pripravi in predaji izpolnjenih BCP obrazcev
Alenka Novak, BCP, Alenka Novak s.p.

9:00 - 14:30

14.12.2021 14. 12. 2021, CPU Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

Delavnica za BCP popisovalce – vnos v WEPS

9:00 - 9:30
Predstavitev evidentiranja horizontalne prometne signalizacije v aplikacijo WEPS

9:30 - 11:30
Delavnica - vnos v aplikacijo WEPS na profilu horizontalne prometne signalizacije

11:30 - 12:00 Odmor

12:00 - 12:30
Predstavitev evidentiranja vertikalne prometne signalizacije v aplikacijo WEPS

12:30 - 14:30
Delavnica - vnos v aplikacijo WEPS na profilu vertikalne prometne signalizacije

10.00 - 11.00

Januar 2022

Novosti in izkušnje pri upravnem sporu

Postopek v upravnem sporu
Novosti
Občine kot stranke v upravnem sporu
Aktualna vprašanja in prikaz primerov

9.30 – 11.00

31. januar 2021 GRADBENE KALKULACIJE S PRAKTIČNIMI PRIPOROČILI

Osnove gradbenih kalkulacij s primeri iz prakse

Nasveti za pripravo projektov in aktualna priporočila pri pripravi razpisnih pogojev

11:30 - 12:45

31. januar 2021 GRADBENE KALKULACIJE S PRAKTIČNIMI PRIPOROČILI

Operativno planiranje

Obračun del za gradnjo objektov

9.30 – 10.15

16. februar 2022 Program dogodka

Državne kolesarske povezave

Državne kolesarske povezave, katerih gradnja se začne v 2022
Načrtovanje in priprava projektne dokumentacije v letih 2022 - 2023
Tomaž Willenpart, Direkcija RS za infrastrukturo
Evidentiranje državnega kolesarskega omrežja
Tomaž Willenpart, Direkcija RS za infrastrukturo in Cveto Gregorc, Omega Consult d.o.o.
Regijsko in medregijsko povezovanje za boljši razvoj kolesarskih povezav
Karmen Sonjak, RRA GIZ

10.15 - 15.15

16. februar 2022 Program dogodka

Pregled po regijah

10.15 – 10.35
Pomurska regija
Rok Petje, Razvojni center Murska Sobota in Martina Bukovec, Zavod za turizem in razvoj Lendava

10.35 – 10.55
Podravska regija
Razvoj kolesarske infrastrukture in turističnih produktov
Uroš Rozman in Karmen Razlag, RRA Podravje - Maribor

10.55 – 11.30
Koroška regija
Kolesarjenje kot mobilnost, šport in turizem na Koroškem
Aleš Rupreht in mag. Peter Zajc, RRA Koroška

11.30 - 12.00

16. februar 2022 Program dogodka

Odmor za kavo

Na odmor za kavo vas vabi:

Prostor za sponzorja

12.00 - 14.00

16. februar 2022 Program dogodka

Pregled po regijah

12.00 - 12.20
Savinjska regija
Celovit razvoj kolesarske infrastrukture v Savinjski regiji
Bojana Stopinšek, Simbio, d.o.o.

12.20 – 12.40
Posavska regija
mag. Nataša Šerbec, RRA Posavje

12.40 – 12.50
Zasavska regija
Gradnja kolesarske infrastrukture in razvoj trajnostne mobilnosti
Potencialni turistični produkti na področju kolesarstva v Zasavju
Jani Medvešek, RRA Zasavje 

12.50 – 13.10
Osrednjeslovenska regija
Razvoj kolesarske infrastrukture v Ljubljanski urbani regiji
Kolesarska infrastruktura kot del celovitega razvoja trajnostne mobilnosti
Matej Golčič, RRA LUR - Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije

13.10 – 13.30
Jugovzhodna regija
Kolesarska infrastruktura v regiji Jugovzhodna Slovenija
Ana Benčina in Mateja Jazbec, Razvojni center Novo mesto

13.30 – 14.00
Gorenjska regija
Predstavitev svetovalnega organa gorenjske regije za razvoj kolesarstva
Vzpostavitev Gorenjskega kolesarskega omrežja in regijski načrti za prihodnost
Barbara Špehar, RRA Gorenjske - BSC Kranj in Nina Kobal, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

14.15 - 15.15

16. februar 2022 Program dogodka

Pregled po regijah

14.15 – 14.35
Primorsko notranjska regija
Dejan Iskra, Regionalna razvojna agencija Zeleni kras d.o.o.

14.35 – 14.55
Obalno-Kraška regija
Vzpostavljanje mreže kolesarskih povezav in kolesarskih storitev v slovenski Istri in na Krasu
Tadej Žilič, Regionalni razvojni center Koper in Aleš Vodičar, Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o.

14.55 – 15.15
Severno Primorska regija
Daljinsko kolesarsko omrežje Goriške regije
Jožica Lazar, Idrijsko cerkljanska razvojna agencija
Vloga in pomen razvoja trajnostne mobilnosti pri razvoju turizma – primer CPS Julijske Alpe
Miro Kristan, Posoški razvojni center

15.15 - 16.00

16. februar 2022 Program dogodka

Mreženje in prigrizek

V primeru slabe epidemiološke situacije bo ta del odpovedan.

Organizator si pridržuje pravico spremembe programa.

9.30 – 10.30

17. februar 2022 Izzivi gradnje velikih projektov kolesarske infrastrukture

IZZIVI VELIKIH PROJEKTOV KOLESARSKE INFRASTRUKTURE Z ZAČETKOM GRADNJE 2022

Kolesarska povezava Huda luknja
Mojca Zemljarič Bajec, Cestni inženiring, d.o.o.

Kolesarska povezava Bled Bohinj
Od Bleda do Soteske,
Damijan Govekar, PNG d.o.o. in Od Soteske do Bohinjske Bistice, mag. Andreja Strupi Pavlin, GGD d.d.

Kolesarska povezava od Kamnika do Ljubljane
Klemen Milovanovič, Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

 

10.30 - 11.00

17. februar 2022 Izzivi gradnje velikih projektov kolesarske infrastrukture

KOLESARSKI IN PEŠ MOSTOVI

Izzivi projektiranja kolesarskih in peš mostov
dr. Viktor Markelj, Ponting, inženirski biro d.o.o.

11.30 - 12.00

17. februar 2022 Izzivi gradnje velikih projektov kolesarske infrastrukture

PROJEKTIRANJE IN GRADNJA KOLESARSKIH POVRŠIN V URBANIH OBMOČJIH

Predstavitev izkušenj Mestne občine Ljubljana
Sodelovanje s projektanti in nadzor nad izvajalci del
Sodelovanje z nevladnimi kolesarskimi organizacijami
Nove tehnologije in rešitve za udobnejše kolesarske površine
Matic Sopotnik, Mestna občina Ljubljana

 

12.00 - 12.45

17. februar 2022 Izzivi gradnje velikih projektov kolesarske infrastrukture

GRADNJA KOLESARSKE INFRASTRUKTURE

Posebnosti gradnje kolesarske infrastrukture
Marko Bebar, IGMAT d.d.

 

12.45 - 13.30

17. februar 2022 Izzivi gradnje velikih projektov kolesarske infrastrukture

OKROGLA MIZA S PREDAVATELJI