Program konference o zimski službi

9:30 - 10:15

Otvoritev konference in uvodni nagovori partnerjev konference

Zimsko vzdrževanje cest v številkah

Damijan Jaklin, DARS d.d.

Karmen Praprotnik, Direkcija RS za infrastrukturo

Ivan Kapun, Generalna policijska uprava

Miha Mohor, Skupnost občin Slovenije

10.15 – 11.00

Nove tehnologije in posipni materiali za učinkovito zimsko vzdrževanje cest

Je več soli vedno prava odločitev?
Franc Švegl

Novosti pri mehanizaciji za zimsko službo
Simon Debeljak, Riko Ribnica d.o.o.

Zeleni in digitalni prehod v zimskem vzdrževanju cest
Alenka Šajn Slak, CGS Labs d.o.o.

11.00 – 11.30

Okrogla miza Zmanjševanje stroškov in izboljšave pri zimskem vzdrževanju cest

Aktualno: Vpliv vojne in novih ekonomskih razmerij na zimsko vzdrževanje cest
Na pogovoru bodo sodelovali: Damijan Jaklin, DARS d.d., Andrej Rejec, DRI upravljanje investicij, d.o.o., Ivan Kapun, Generalna policijska uprava, dr. Marko Soršak, Občina Hoče Slivnica, preko Zooma

11.30 – 12.00

Odmor

12.00 – 13.00

Izvajanje zimske službe na drugi infrastrukturi

Zimska služba na Letališču Jožeta Pučnika
Igor Domevščik, Letališče Jožeta Pučnika

Zimska služba na železnici
Vladan Pavlovič, SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

Zanimivost: Vzdrževanje smučišč
Marko Grebenc, smučišče Kanin

Okrogla miza s predavatelji

13.00 - 13.20

Predstavitev Evropskega tekmovanja voznikov plugov

Boštjan Vereš in Damjan Marinc, DARS d.d.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.