SCHEDULE DETAILS Information of Event Schedules

World is committed to making participation in the event a harassment free experience for everyone, regardless of level of experience, gender, gender identity and expression

Urbana mobilnost: rešitve za kolesarsko infrastrukturo

Talne označbe na kolesarskih stezah
Stamark trakovi za označevanje kolesarskih stez
Označevanje denivelacije
Talna grafika
Predavatelj: Bojan Kovač, 3 M Slovenija

Rešitve za shranjevanje, izposojo, servisiranje in polnjenje (e) koles
Tomaž Ocvirk, KIG d.d.

 

16:30 - 20:00

Kolesarjenje z županjami in župani slovenskih občin

Od Dobrovnika do Bukovniškega jezera

Ob Bukovniškem jezeru pogostitev udeležencev in zaključek prvega dneva.