SCHEDULE DETAILS Information of Event Schedules

World is committed to making participation in the event a harassment free experience for everyone, regardless of level of experience, gender, gender identity and expression

9:00 - 14:00

9:00 - 9:30
Predstavitev aplikacije WEPS

9:30 - 10:30
Predstavitev nalog rednega vzdrževanja na področju horizontalne prometne signalizacije  (postavitev, odstranitev in zamenjava)

10:30-11:30
Izvajanje praktičnih nalog na podlagi povpraševanja udeležencev in prikaz filtrov

11:30-12:00 odmor

12:00 - 13:00
Predstavitev nalog rednega vzdrževanja na področju vertikalne prometne signalizacije (obračuni obnov pri RV ju in DN ju)

13:00 - 14:00
Izvajanje praktičnih nalog na podlagi povpraševanja udeležencev in prikaz filtrov

9:00 - 14:30

Delavnica za BCP popisovalce – vnos v WEPS

9:00 - 9:30
Predstavitev evidentiranja horizontalne prometne signalizacije v aplikacijo WEPS

9:30 - 11:30
Delavnica - vnos v aplikacijo WEPS na profilu horizontalne prometne signalizacije

11:30 - 12:00 Odmor

12:00 - 12:30
Predstavitev evidentiranja vertikalne prometne signalizacije v aplikacijo WEPS

12:30 - 14:30
Delavnica - vnos v aplikacijo WEPS na profilu vertikalne prometne signalizacije

9:30 - 14.15

9.30 - 10.00
Pomen BCP podatkov in zbiranje podatkov o cestah
Anton Švigelj, Direkcija RS za Infrastrukturo

10.00 - 10.45
Pregled posameznih obrazcev izvedenih del in njihove posebnosti ter praktični nasveti
Fani Capuder, Direkcija RS za Infrastrukturo

10.45-11.30
Vertikalna in horizontalna prometna signalizacija - kako pravilno popisati
Bernarda Zrimšek, Direkcija RS za infrastrukturo

12.00 - 12.45
Aplikacija WEPS – predstavitev funkcionalnosti in uporaba GIS spletne aplikacije
Anita Gregorc, Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

12.45-13.30
Posebnosti predaje BCP poročil za ceste v upravljanju DARS
Ajda Katarina Degan, DARS
13.30 - 14.15
Praktične izkušnje s terena pri pripravi in predaji izpolnjenih BCP obrazcev
Alenka Novak, BCP, Alenka Novak s.p.