SCHEDULE DETAILS Information of Event Schedules

World is committed to making participation in the event a harassment free experience for everyone, regardless of level of experience, gender, gender identity and expression

9.30 – 11.00

Strokovna predavanja

9.30 - 9.50
Uvodni nagovori
prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

9.50 - 10.15
Uveljavljanje BIM v skladu z GZ-1
Kako smo pripravljeni na izzive, ki jih prinaša obvezna uporaba BIM, veljavna od 1. januarja 2025
Ksenija Marc, direktorica področja strokovnih dejavnosti na DRI upravljanje investicij d.o.o.

10.15 – 10.40
Zelene rešitve v gradbeništvu
Slovensko znanje za izboljšanje grajenega okolja na Bližnjem vzhodu
Julija Gruden, Senior Technical Sales and Specification Manager, United Arab Emirates

10.40 – 11.00
Predstavitev tehnične smernice za graditev in projektiranje v zdravstvu in vpliv le te na izvajanje storitev v zdravstvu
Nina Kolarič Tibaut, Atrij Gradbeni inženiring d.o.o.

 

 

11.00 – 11.30

Odmor za kavo

 

 

11:30 - 12:30

Okrogla miza: Karierne poti žensk v gradbeništvu

Sodelujejo: Ksenija Marc, DRI upravljanje investicij d.o.o., dr. Anka Ilc, Struktum d.o.o., Nina Kolarič Tibaut, Atrij Gradbeni inženiring d.o.o., Julija Gruden, Senior Technical Sales and Specification Manager, United Arab Emirates
Okroglo mizo bo povezovala Tina Bučič, DRI upravljanje investicij d.o.o.

9:30 - 11.00

Predstavitev novega Pravilnika o načinu označevanja javnih cest ter o evidencah o javnih cestah in objektih na njih

Najpogostejše napake in pomanjkljivosti pri posredovanju občinskih podatkov v BCP

Katere podatke bo treba posredovati na DRSI po novem

Uporaba BCP obrazcev za pridobivanje podatkov za javne ceste iz poročil o izvedenih delih

Predstavitev novega številčenja kolesarskih poti

Predavatelja: Anton Švigelj in Simon Sterle, Direkcija RS za infrastrukturo

Razprava: sodelujejo Anton Švigelj in Simon Sterle, Direkcija RS za infrastrukturo, predstavnik BCP popisovalca, predstavnik sponzorja, predstavnik občine.

 

10:00 - 11:15

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

Poškodbe cest in dela rednega vzdrževanja v skladu s Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

Vzdrževanje kolesarskih površin – primer Paranzane
Nejc Vesel, DRI upravljanje investicij d.o.o.

11:15 - 12.00

Odvodnjavanja cest v luči podnebnih sprememb

Prilagajanje sistemov odvodnjavanja velikim količinam padavin v kratkem času
Izzivi čiščenja in ponovne uporabe odpadne vode s cestišč
Posebna pozornost - vzdrževanje naprav za odvodnjavanje
Dušan Lapajnar, Hauraton d.o.o.