SCHEDULE DETAILS Information of Event Schedules

World is committed to making participation in the event a harassment free experience for everyone, regardless of level of experience, gender, gender identity and expression

9:30 - 11:00

Pregled stanja na terenu in usklajenosti s predpisi: prvi del

Fotografije primerov s terena se bodo presojale z vidika:

  • uporabe pravilnika o kolesarskih površinah in pravilnika o prometni signalizaciji in opremi,
  • vzrokov za stanje na terenu,
  • udobnosti in prometne varnosti za kolesarje in druge udelžence v prometu.

Podane bodo usmeritve za kakovostnejše in ustrezno označene kolesarske površine v praksi.

11:30 - 13:00

Pregled stanja na terenu in usklajenosti s predpisi: drugi del

Fotografije primerov s terena se bodo presojale z vidika:

  • uporabe pravilnika o kolesarskih površinah in pravilnika o prometni signalizaciji in opremi,
  • vzrokov za stanje na terenu,
  • udobnosti in prometne varnosti za kolesarje in druge udelžence v prometu.

Podane bodo usmeritve za kakovostnejše in ustrezno označene kolesarske površine v praksi.

Delavnico bodo povezovali in strokovno vodili:
Drago Bregar, Ministrstvo za infrastrukturo
Andreja Strupi Pavlin, projektantka, Gorenjska gradbena družba
Gregor Steklačič, Direktorat za trajnostno mobilnost, Ministrstvo za infrastrukturo.

9.30 - 10.00

Predstavitev vizije razvoja prometne infrastrukture, prometa in trajnostne mobilnosti v Mestni občini Novo mesto

Izidor Jerala, Urad za prostor in razvoj, Mestna občina Novo mesto

10.00 - 11.00

Izzivi pri zasnovi in projektiranju novih 6 mostov preko reke Krke

O arhitekturni in konstrukcijski zasnovi dveh novih (avto)cestnih mostov ter štirih mostov za pešce in kolesarje

Marjan Pipenbaher,  Ponting – Pipenbaher Consulting Engineers

10.45 - 11.30

Predstavitev gradnje

Danilo Malnar, pomočnik direktorja tehničnih služb in vodja gradnje, CGP d.d.

10.00 - 12.00

Predstavitev novega Zakona o cestah in sprememb, ki se nanašajo na občinske ceste.

Predavatelj:
Drago Bregar, Ministrstvo za infrastrukturo