SCHEDULE DETAILS Information of Event Schedules

World is committed to making participation in the event a harassment free experience for everyone, regardless of level of experience, gender, gender identity and expression

9.00 - 10.00

Jutranja kava in mreženje med udeleženci

Vodena razprava ob kavi o aktualnih projektih, rešitvah in težavah s katerimi se srečujejo udeleženci

10.00 – 12.00

PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN ZA POTREBE GRADNJE IN UREJANJE JAVNE INFRASTRUKTURE

Pridobivanje nepremičnin na podlagi sporazumov
Kupoprodajna pogodba za dosego javne koristi – posebnosti v primerih odkupa objektov in kmetijskih površin
Juta Kovačič, DARS d.d.

Primeri pridobivanja nepremičnin s pomočjo upravnih in sodnih postopkov
Razlastitveni postopki ter postopki v primerih neznanih in pokojnih lastnikov
Jasna Senčar, DRI upravljane investicij, d.o.o.

Ocenjevanje nepremičnin za potrebe odkupov v javno korist
Izzivi v postopkih ocenjevanja zaradi metodološke nedorečenosti in nenormiranosti ocenjevanja nepremičnin
Izidor Salobir, EVROVOVDA Cenitve in nadzori d.o.o.

9.30 – 11.30

ZAKONODAJA I ODLOKI I DOVOLJENJA

9.30 – 10.15
Uskladitev občinskih odlokov o cestah z novim zakonom o cestah ZCes-2
Drago Bregar, Ministrstvo za infrastrukturo

10.15 – 11.30
Posegi v območje ceste po novi zakonodaji na primerih
Tina Damjanovič Pavlin, Direkcija RS za infrastrukturo

12.00 – 13.30

GOSPODARJENJE I DIGITALIZACIJA I VARSTVO OKOLJA

12.00 – 12.30
Gospodarjenje z občinskimi cestami
- kaj želimo od cest,
- razlika med investicijo in vzdrževanjem,
- elementi cestne infrastrukture,
- koncept zbiranja podatkov, spremljanje stanja, razlika med podatkom in informacijo,
- gospodarjenje z vozišči.
Mitja Jurgele, DRI upravljanje investicij d.o.o.

12.30 – 13.00
Digitalizacija procesov izvajanja vzdrževanja občinskih javnih cest in javnih površin
Krištof Klemen Žnideršič, Komunala Brežice, d. o. o.

13.00 – 13.30
Priporočila za omejevanje širjenja invazivnih tujerodnih rastlin pri izvajanju gradbenih del in vzdrževanju zelenih površin ob cestah
Ana Dolenc, Zavod RS za varstvo narave

13.30 – 15.00

Odmor za kosilo v individualni režiji

9:30 - 11:00

Kolesarske in peš površine v urbanih območjih ter kako do sožitja in prometne varnosti vseh udeležencev

Kolesarske površine v urbanih območjih – pogled uporabnikov
Matej Praprotnik, Kolesarski župan Ljubljane in Lea Rikato Ružić

Kam s pešci?
Izziv, ki jih pešcem (z oviranostmi) prinaša naraščanje kolesarskega prometa
Andreja Albreht, Zavod Dostop

Pogovor med udeleženci.

11.00 - 11.30

Odmor

11:30 - 12:15

Organizacija kolesarske cestne prireditve

5 napak, ki se jim morate izogniti pri organizaciji kolesarske cestne športne prireditve
Bogdan Fink, Kolesarski klub Adria Mobil