SCHEDULE DETAILS Information of Event Schedules

World is committed to making participation in the event a harassment free experience for everyone, regardless of level of experience, gender, gender identity and expression

10:00 - 10:20

Projektiranje državne kolesarske povezave Celje-Vojnik-Dobrna

speaker-1

Sergej Destovnik

10:20 - 10.40

Projektiranje kolesarskih povezav v občini Kočevje

speaker-1

David Perme

10:40 - 11:00

Problematika pri pripravi elaborata za označevanje kolesarskih povezav

speaker-1

Marko Abram

11:30 - 11:50

Pričakovanja in potrebe kolesarjev

speaker-1

mag. Aleš Kalan

11:50 - 12.30

Projektiranje kolesarskih povezav z vidika pešcev in univerzalne dostopnosti za invalide

speaker-1

Andreja Albreht

12:30 - 12:45

Razprava