SCHEDULE DETAILS Information of Event Schedules

World is committed to making participation in the event a harassment free experience for everyone, regardless of level of experience, gender, gender identity and expression

9.30 – 10.30

IZZIVI VELIKIH PROJEKTOV KOLESARSKE INFRASTRUKTURE Z ZAČETKOM GRADNJE 2022

Kolesarska povezava Huda luknja
Mojca Zemljarič Bajec, Cestni inženiring, d.o.o.

Kolesarska povezava Bled Bohinj
Od Bleda do Soteske,
Damijan Govekar, PNG d.o.o. in Od Soteske do Bohinjske Bistice, mag. Andreja Strupi Pavlin, GGD d.d.

Kolesarska povezava od Kamnika do Ljubljane
Klemen Milovanovič, Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

 

10.30 - 11.00

KOLESARSKI IN PEŠ MOSTOVI

Izzivi projektiranja kolesarskih in peš mostov
dr. Viktor Markelj, Ponting, inženirski biro d.o.o.

11.30 - 12.00

PROJEKTIRANJE IN GRADNJA KOLESARSKIH POVRŠIN V URBANIH OBMOČJIH

Predstavitev izkušenj Mestne občine Ljubljana
Sodelovanje s projektanti in nadzor nad izvajalci del
Sodelovanje z nevladnimi kolesarskimi organizacijami
Nove tehnologije in rešitve za udobnejše kolesarske površine
Matic Sopotnik, Mestna občina Ljubljana

 

9.30 – 10.15

Državne kolesarske povezave

Državne kolesarske povezave, katerih gradnja se začne v 2022
Načrtovanje in priprava projektne dokumentacije v letih 2022 - 2023
Tomaž Willenpart, Direkcija RS za infrastrukturo
Evidentiranje državnega kolesarskega omrežja
Tomaž Willenpart, Direkcija RS za infrastrukturo in Cveto Gregorc, Omega Consult d.o.o.
Regijsko in medregijsko povezovanje za boljši razvoj kolesarskih povezav
Karmen Sonjak, RRA GIZ

10.15 - 15.15

Pregled po regijah

10.15 – 10.35
Pomurska regija
Rok Petje, Razvojni center Murska Sobota in Martina Bukovec, Zavod za turizem in razvoj Lendava

10.35 – 10.55
Podravska regija
Razvoj kolesarske infrastrukture in turističnih produktov
Uroš Rozman in Karmen Razlag, RRA Podravje - Maribor

10.55 – 11.30
Koroška regija
Kolesarjenje kot mobilnost, šport in turizem na Koroškem
Aleš Rupreht in mag. Peter Zajc, RRA Koroška

11.30 - 12.00

Odmor za kavo

Na odmor za kavo vas vabi:

Prostor za sponzorja

9.30 – 11.00

Osnove gradbenih kalkulacij s primeri iz prakse

Nasveti za pripravo projektov in aktualna priporočila pri pripravi razpisnih pogojev

11:30 - 12:45

Operativno planiranje

Obračun del za gradnjo objektov

13.00 – 14.00

Variacije možnih gradbenih pogodb vključno s Fidic pogodbami

Problematika podražitev cen