več kot 55 postavljenih BUSkov po vsej Sloveniji

Občine: 

Statična tehtanja in nadzor osnih obremenitev

Občine: