PROGRAM

POSVET O OBČINSKIH CESTAH

IN PROMETU 2024

15. in 16. maj 2024

Koper, Gledališče Koper

Koper letos praznuje 1500 let

Program

9:30 - 11:00

Zapore cest, obvozi, pretočnost in prometna varnost

Cestne zapore in obvozi so potrebni v primeru del na cesti, izrednih dogodkov in različnih prireditev. Kakšne so dobre prakse načrtovanja in vzpostavljanja cestnih zapor in obvozov, kako poteka sodelovanje občin z Direkcijo RS za infrastrukturo, kakšne so izkušnje in težave v praksi in kako jih reševati.

Uvodni predavanji:

Zapore cest in obvozi ob izrednih dogodkih v praksi
Srečko Šestan, Uprava RS za zaščito in reševanje
Načrtovanje cestnih zapor in obvozov - Primer zapore Dunajske ceste v Ljubljani
Gregor Pretnar, PNZ svetovanje

Razprava: Izzivi cestnih zapor in obvozov na občinskih cestah v praksi – kaj lahko izboljšamo?
Sodelujejo: Miloš Dular, Direkcija RS za infrastrukturo, Srečko Šestan, Uprava RS za zaščito in reševanje, Gregor Pretnar, PNZ svetovanje, Slavko Savič, Mestna občina Kranj

11:00 - 11.30

Odmor

11:30 - 13:00

Upravljanje s hitrostjo in prometna varnost v občinah

V naseljih in okolici šol in vrtcev, se vse pogosteje pojavljajo cone 30, nova prometna signalizacija pa vpeljuje tudi območja s še nižjo hitrostno omejitvijo. Med občani so območja z nizkimi omejitvami hitrosti pogosto prepoznana kot sredstvo za polnjenje občinske blagajne. Katere omejitve hitrosti so verodostojne, varne in v skladu s predpisi in kako občine sodelujejo z DRSI?  Predstavili bomo nekaj primerov pogostih prekoračitev hitrosti na konkretnih primerih prometnih ureditev v občinah in iskali ustreznejše rešitve, ki bodo varnejše za vse udeležence v prometu.

Uvodni predavanji:
Predstavitev aplikacije DRAJV in podatkov, ki lahko služijo upravljavcem občinskih cest
Boštjan Kop, Zavarovalnica Triglav

Sekcijsko merjenje hitrosti tudi na občinskih cestah?
Predstavnik Cestel d.o.o.

Razprava s strokovnjaki: Primeri prometnih ureditev na občinskih cestah, kjer je hitrost pogosto prekoračena in razprava o predlogih za izboljšanje

Razpravo bo moderiral Miha Merljak, TV oddaja Avtomobilnost

Sodelujejo: Goran Jovanovič, Appia d.o.o., Gregor Pretnar, PNZ svetovanje d.o.o., Miloš Dular, Direkcija RS za infrastrukturo, Klemen Terbovc, Mestna občina Celje, Slavko Savič, Mestna občina Kranj, Boštjan Kop, Zavarovalnica Triglav

14:00 - 16:30

Strokovni ogled

Ogled viadukta Gabrovica, tunela T3 in viadukta Vinjan

Ogled bo vodil: Ljubo Žnidar, samostojni strokovni sodelavec za področje viadukte

Vsi udeleženci ogleda morajo za pristop na gradbišče biti opremljeni s čelado, jopičem in ustrezno obutvijo – ustrezna obutev pomeni npr. delovni čevlji za gradbišče; gorski čevlji z močnim podplatom in sprednjim ojačanim delom; škornji. Zagotovili vam bomo tudi manjkajočo opremo – čelade in odsevne jopiče.

od 19.00 dalje

Večerja s točko presenečenja

10:00 - 11:15

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

Poškodbe cest in dela rednega vzdrževanja v skladu s Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

Vzdrževanje kolesarskih površin – primer Paranzane
Nejc Vesel, DRI upravljanje investicij d.o.o.

11:15 - 12.00

Odvodnjavanja cest v luči podnebnih sprememb

Prilagajanje sistemov odvodnjavanja velikim količinam padavin v kratkem času
Izzivi čiščenja in ponovne uporabe odpadne vode s cestišč
Posebna pozornost - vzdrževanje naprav za odvodnjavanje
Dušan Lapajnar, Hauraton d.o.o.

Mogoče vas zanima tudi