Program

15. NOVEMBER 2023 I KAMNIK I SAMOSTAN MEKINJE

PROGRAM

Okrogli mizi od 9:30 do 11:30

Okrogli mizi bo povezovala Alenka Terlep, Radio Slovenija.

Financiranje I Prioritete I Pogodbeni odnosi I Pripravljenost na izredne vremenske dogodke

V pogovoru bodo izkušnje, mnenja in ugotovitve predstavili:
Romana Učakar, Občina Kamnik I Roman Lavtar, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za lokalno samoupravo I Vladimir Prebilič, Občina Kočevje in Skupnost občin Slovenije I Tomaž Vencelj, Občina Idrija I Miloš Dular, Direkcija RS za infrastrukturo

Organizacija I Mehanizacija I Kadri I Posipni materiali I Pripravljenost na izredne vremenske dogodke

Predstavitev izkušenj pri izvajanju zimske službe

Vpliv poplav in vpetosti v sanacijska dela na organizacijo in izvajanje zimskega vzdrževanja cest 2023/2024

Izvajanje zimske službe z vidika izrednih vremenskih dogodkov

Sodelujejo: Matjaž Srša, Občina Kamnik I Grega Cvirn, KPK Kamnik d.o.o. I Damjan Maček, VOC Celje d.d. I Slavko Bračko, Pomgrad - cestno  podjetje d.d.

Predavanji od 12:00 - 14:00

dr. Tomaž Tolazzi, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.