Program Nova kolesarska infrastruktura in kolesarski turizem po regijah

9.30 – 10.15

Državne kolesarske povezave

Državne kolesarske povezave, katerih gradnja se začne v 2022
Načrtovanje in priprava projektne dokumentacije v letih 2022 - 2023
Tomaž Willenpart, Direkcija RS za infrastrukturo
Evidentiranje državnega kolesarskega omrežja
Tomaž Willenpart, Direkcija RS za infrastrukturo in Cveto Gregorc, Omega Consult d.o.o.
Regijsko in medregijsko povezovanje za boljši razvoj kolesarskih povezav
Karmen Sonjak, RRA GIZ

10.15 - 15.15

Pregled po regijah

10.15 – 10.35
Pomurska regija
Rok Petje, Razvojni center Murska Sobota in Martina Bukovec, Zavod za turizem in razvoj Lendava

10.35 – 10.55
Podravska regija
Razvoj kolesarske infrastrukture in turističnih produktov
Uroš Rozman in Karmen Razlag, RRA Podravje - Maribor

10.55 – 11.30
Koroška regija
Kolesarjenje kot mobilnost, šport in turizem na Koroškem
Aleš Rupreht in mag. Peter Zajc, RRA Koroška

11.30 - 12.00

Odmor za kavo

Na odmor za kavo vas vabi:

Prostor za sponzorja

12.00 - 14.00

Pregled po regijah

12.00 - 12.20
Savinjska regija
Celovit razvoj kolesarske infrastrukture v Savinjski regiji
Bojana Stopinšek, Simbio, d.o.o.

12.20 – 12.40
Posavska regija
mag. Nataša Šerbec, RRA Posavje

12.40 – 12.50
Zasavska regija
Gradnja kolesarske infrastrukture in razvoj trajnostne mobilnosti
Potencialni turistični produkti na področju kolesarstva v Zasavju
Jani Medvešek, RRA Zasavje 

12.50 – 13.10
Osrednjeslovenska regija
Razvoj kolesarske infrastrukture v Ljubljanski urbani regiji
Kolesarska infrastruktura kot del celovitega razvoja trajnostne mobilnosti
Matej Golčič, RRA LUR - Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije

13.10 – 13.30
Jugovzhodna regija
Kolesarska infrastruktura v regiji Jugovzhodna Slovenija
Ana Benčina in Mateja Jazbec, Razvojni center Novo mesto

13.30 – 14.00
Gorenjska regija
Predstavitev svetovalnega organa gorenjske regije za razvoj kolesarstva
Vzpostavitev Gorenjskega kolesarskega omrežja in regijski načrti za prihodnost
Barbara Špehar, RRA Gorenjske - BSC Kranj in Nina Kobal, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

14.15 - 15.15

Pregled po regijah

14.15 – 14.35
Primorsko notranjska regija
Dejan Iskra, Regionalna razvojna agencija Zeleni kras d.o.o.

14.35 – 14.55
Obalno-Kraška regija
Vzpostavljanje mreže kolesarskih povezav in kolesarskih storitev v slovenski Istri in na Krasu
Tadej Žilič, Regionalni razvojni center Koper in Aleš Vodičar, Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o.

14.55 – 15.15
Severno Primorska regija
Daljinsko kolesarsko omrežje Goriške regije
Jožica Lazar, Idrijsko cerkljanska razvojna agencija
Vloga in pomen razvoja trajnostne mobilnosti pri razvoju turizma – primer CPS Julijske Alpe
Miro Kristan, Posoški razvojni center

15.15 - 16.00

Mreženje in prigrizek

V primeru slabe epidemiološke situacije bo ta del odpovedan.

Organizator si pridržuje pravico spremembe programa.