Program Izzivi gradnje velikih projektov kolesarske infrastrukture

9.30 – 10.30

IZZIVI PROJEKTIRANJA VELIKIH PROJEKTOV KOLESARSKE INFRASTRUKTURE Z ZAČETKOM GRADNJE 2022

Uvodni nagovor
Tomaž Willenpart, Direkcija RS za infrastrukturo

Kolesarska povezava Huda luknja
Dejan Mikl, Cestni inženiring, d.o.o.

Kolesarska povezava Bled Bohinj
Od Bleda do Soteske,
Damijan Govekar, PNG d.o.o. in Od Soteske do Bohinjske Bistice, mag. Andreja Strupi Pavlin, GGD d.d.

Kolesarska povezava od Kamnika do Ljubljane
Klemen Milovanovič, Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

 

10.30 - 11.00

KOLESARSKI IN PEŠ MOSTOVI

Izzivi projektiranja kolesarskih in peš mostov
dr. Viktor Markelj, Ponting, inženirski biro d.o.o.

11.30 - 12.00

PROJEKTIRANJE IN GRADNJA KOLESARSKIH POVRŠIN V URBANIH OBMOČJIH

Predstavitev izkušenj Mestne občine Ljubljana
Sodelovanje s projektanti in nadzor nad izvajalci del
Sodelovanje z nevladnimi kolesarskimi organizacijami
Nove tehnologije in rešitve za udobnejše kolesarske površine
Uršula Longar, Mestna občina Ljubljana

 

12.00 - 12.45

GRADNJA KOLESARSKE INFRASTRUKTURE

Posebnosti gradnje kolesarske infrastrukture
Marko Bebar, IGMAT d.d.

 

12.45 - 13.30

OKROGLA MIZA O PROJEKTIRANJU IN GRADNJI KOLESARSKE INFRASTRUKTURE