Program delavnice: Označbe na prometnih površinah s prezentacijo izvedbe

9:30 - 11:00

Predavanja

Osnove o materialih za cestne označbe
Lastnosti, standardi, sistemi, certificiranje, tehnično soglasje

Lastnosti cestnih označb
Retrorefleksija
Stekleni posip: lastnosti, pogoji dela, težave na cesti
Protizdrsnost: način testiranja, kako zagotoviti protizdrsnost
Steklene kroglice z agregati proti zdrsu

Vrste materialov
1K, 2K barve
Hladne plastike
Vroče plastike

Prestavitev debeloslojnega premaza z grobo strukturo
Signodur roll (premix)
Aplikacija
Lastnosti
Izvedba

od 11:30 dalje

Demonstracija obnove prehoda za pešce z 2 K plastiko
Priprava
Izbira orodja – različne strukture nanosa (gladilke, plazme, različni valjčki)
Poraba materiala – vpliv porabe na strukturo
Karakteristike površine