Prijava za skupine Pregledniška služba in ostala dela RV po končani zimi

12. marec 2024, Zoom


Pregled, plan, izvedba Prestavljeno na jesen 2024
Posvet o občinskih cestah 2024