Prijava za skupine Pregledniška služba in ostala dela RV po končani zimi

12. marec 2024, Zoom


Pregled, plan, izvedba
Posvet o občinskih cestah 2024