Prijavnica: Vloga pregledniške službe pri posegih v območje ceste