Evidenčna Prijava na izobraževanje Banka cestnih podatkov - delo z aplikacijo WEPS