Tatjana Isaković

prof. dr. Tatjana Isaković, je prva redna profesorica Fakultete za gradbenišvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in prva redna profesorica – gradbenica v zgodovini Slovenije. Je tudi pooblaščena inženirka, specialistka na področju projektiranja armirano-betonskih konstrukcij in potresnega inženirstva. Preden se je zaposlila na fakulteti, je bila projektantka v projektivnem biroju.

All Sessions by Tatjana Isaković