Nina Delakorda

Nina Delakorda je namestnica vodje stalnega super nadzora zadolžena za zahtevke in anekse k pogodbi na gradbišču železniškega tunela Semmering, Avstrija. Poklicna pot jo je zanesla v Avstrijo in kljub mladosti se lahko ponaša z izkušnjami pri nadzoru sanacije železniškega predora Karavanke na avstrijski strani, gradnje hitre železniške proge odsek Gradec – Celovec ter z nadzorom na gradbišču Crossrail, London.

All Sessions by Nina Delakorda