Mitja Bartenjev

Mitja Bartenjev

Odvetniška pisarna Brtenjev

Mitja Bartenjev je bivši sodnik, ki se pri svojem odvetniškem delu največ ukvarja s civilnim in gospodarskim pravom. V slovenski pravosodni sistem je aktivno vpet od leta 1989. Odvetnik Mitja Bartenjev se že trinajst let aktivno ukvarja tudi z mediacijami. Je pooblaščeni mediator pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, več Okrajnih sodiščih, Slovenskem zavarovalnem združenju – GIZ ter pri Odvetniški zbornici Slovenije. Je tudi mediator in arbiter pri Evropskem centru za reševanje sporov – ECDR in arbiter Stalne Arbitraže pri Zavarovalnici Triglav. Odvetnik Mitja Bartenjev je tudi izpraševalec za področje civilnega materialnega in procesnega prava na Pravniškem državnem izpitu.

All Sessions by Mitja Bartenjev