Marko Abram

projektant, ZMAS SI d.o.o.

Marko Abram, po izobrazbi diplomirani inženir gradbeništva, je zaposlen v podjetju ZMAS SI d.o.o. iz Dobove, pri katerem se ukvarjajo s prometno signalizacijo. Sodeloval je pri naslednjih projektih oziroma izdelavi elaboratov vodenj kolesarskih povezav kot so Ljubljana – Žužemberk, Ljubljana – Zidani Most, meja Italija – meja Hrvaška, Severna Primorska, Laško – Zidani Most, Eurovelo 13 –Martinje –Pince, Ob reki Kolpi – Osilnica – Metlika, Poljčane – Ptuj.

All Sessions by Marko Abram