mag. Bojan Strah, DRI upravljanje investicij d.o.o.

All Sessions by mag. Bojan Strah, DRI upravljanje investicij d.o.o.

10:30 - 11:15

Učinkovito upravljanje s hitrostjo - izkušnje in primeri iz lokalnih okolij

12:30 - 13:30

Okrogla miza Sodobni pristopi k umirjanju prometa na cestah skozi naselja

S kakšnimi izzivi se srečujejo načrtovalci prometnih ureditev pri zagotavljanju prometne varnosti za vse udeležence v prometu? Kako naj člani svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in predstavniki občin presojajo predloge projektantov in pobude občanov? Kateri ukrepi so učinkoviti v praksi? Dobre in slabe plati grbin. Kaj prinaša sodobna tehnologija in umetna inteligenca na področje umirjanja prometa? Kaj morate vedeti o umirjanju prometa v okolici šol in vrtcev?