Ksenija Marc

Ksenija Marc je direktorica področja strokovnih dejavnosti na DRI, predsednica skupščine IZS, predsednica združenja SI BIM in predstavnica Slovenije v EU BIM Task Group. Delo je začela kot projektantka in nadzorna inženirka pri gradnji mostov, podvozov, nadvozov in viaduktov na avtocestnem omrežju. Med drugim je nadzirala gradnjo izvedbeno in oblikovalsko najzahtevnejšega premostitvenega objekta v Sloveniji – viadukta Črni Kal, za kar je prejela nagrado Inženirske zbornice Slovenije za izjemne dosežke. Je ena od pobudnic in zelo aktivnih promotork BIM tehnologije in digitalizacije gradbeništva nasploh.

All Sessions by Ksenija Marc