dr. Marko Renčelj

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru

All Sessions by dr. Marko Renčelj

09:30 - 10:30

Naprave in ukrepi za umirjanje prometa na cestah v naseljih: kaj, kdaj, zakaj in kako?

Predstavitev tehnične specifikacije "Naprave in ukrepi za umirjanje prometa" s primeri s prakse.

12:30 - 13:30

Okrogla miza Sodobni pristopi k umirjanju prometa na cestah skozi naselja

S kakšnimi izzivi se srečujejo načrtovalci prometnih ureditev pri zagotavljanju prometne varnosti za vse udeležence v prometu? Kako naj člani svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in predstavniki občin presojajo predloge projektantov in pobude občanov? Kateri ukrepi so učinkoviti v praksi? Dobre in slabe plati grbin. Kaj prinaša sodobna tehnologija in umetna inteligenca na področje umirjanja prometa? Kaj morate vedeti o umirjanju prometa v okolici šol in vrtcev?