Damijan Zore, Igmat d.d.

Damijan Zore, dipl.inž.grad. je karierno pot začel v družbi SCT d.d. kot strojnik gradbene mehanizacije za vgrajevanje asfaltnih zmesi. Leta 1994 je ob delu zaključil program izobraževanja strojni tehnik in postal vodja objektov izvedbe asfalterskih del. Po nekaj letih se je vpisal na študij ob delu in leta 2001 diplomiral na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Na inštitutu Igmat je zaposlen 16 let, kot vodja laboratorija za asfalt. S hladno reciklažo oziroma BSM tehnologijo se ukvarja 11 let.

All Sessions by Damijan Zore, Igmat d.d.