Ana Cergolj Kebler, Zavarovalnica Triglav

All Sessions by Ana Cergolj Kebler, Zavarovalnica Triglav

11:15 - 11:30

Inteligentni sistemi za večjo prometno varnost na občinskih cestah

Predstavitev novih razpisov Zavarovalnice Triglav, rezultati sistemov in primeri dobrih praks sodelovanja z občinami.

12:30 - 13:30

Okrogla miza Sodobni pristopi k umirjanju prometa na cestah skozi naselja

S kakšnimi izzivi se srečujejo načrtovalci prometnih ureditev pri zagotavljanju prometne varnosti za vse udeležence v prometu? Kako naj člani svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in predstavniki občin presojajo predloge projektantov in pobude občanov? Kateri ukrepi so učinkoviti v praksi? Dobre in slabe plati grbin. Kaj prinaša sodobna tehnologija in umetna inteligenca na področje umirjanja prometa? Kaj morate vedeti o umirjanju prometa v okolici šol in vrtcev?