POSVET O OBČINSKIH CESTAH 2024

Posebna ponudba

Brezplačna udeležba za predstavnika občine, če se posveta udeleži skupaj z izvajalcem del. Poleg vseh koristi skupne odeležbe priporočamo tudi skupni prevoz.

Prometna infrastruktura in zagotavljanje prevoznosti ob izrednih vremenskih dogodkih

15. in 16. maj 2024

Zakaj posebna ponudba?

 1. Spodbujanje sodelovanja med občino in izvajalci del:

  • Z brezplačno udeležbo želimo spodbuditi sodelovanje med občinskim osebjem in izvajalci del ter zagotoviti boljšo povezanost med ključnimi deležniki.
 2. Izmenjava informacij in izkušenj:

  • Skupna udeležba omogoča boljšo izmenjavo informacij med občinskimi predstavniki in izvajalci del, kar lahko vodi k boljšemu razumevanju potreb in izzivov na obeh straneh.
 3. Celovita obravnava teme:

  • S skupno udeležbo se lahko razpravlja o vprašanjih iz različnih perspektiv, kar omogoča bolj celovito obravnavo teme prometne infrastrukture in izrednih dogodkov.
 4. Mreženje in gradnja odnosov:

  • Posvet je tudi priložnost za mreženje in gradnjo odnosov med občinskimi organi in izvajalci del, kar lahko prispeva k boljšemu sodelovanju v prihodnosti.
 5. Praktične rešitve in implementacija:

  • Sodelovanje med občinskimi predstavniki in izvajalci del omogoča boljše razumevanje praktičnih vidikov implementacije rešitev za izboljšanje prevoznosti cest v izrednih situacijah.

Prijava

Prijavo naj zase in za udeležence iz občin, s katerimi sodelujejo, izvedejo izvajalci del.

Prijava 2x izvajalec del + 1x občina brezplačno

brezplačna udeležba za enega udeleženca iz občine velja na vsaki dve prijavi izvajalca del

350 EUR do 29. februarja

Kotizacija za redno prijavo po 29. februarju znaša 410 EUR. Znesek velja za udeleženca in vključuje DDV.

Prijava, ki vključuje eno brezplačno udeležbo predstavnika občine, velja v primeru prijave najmanj dveh udeležencev iz istega podjetja izvajalca del.

Prosimo, da prijavo izpolnijo izvajalci del.

Izkoristite ugodnosti zgodnje prijave.

Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih, strokovno gradivo, ki ga udeleženci prejmejo po elektronski pošti, kavo med odmorom in večerjo ob koncu prvega dne.

Kotizacija ne vključuje nočitve.