PODCAST O OBČINSKIH CESTAH IN PROMETU

Pogovori s predstavniki občin, strokovnjaki, zvajalci del in drugimi vpetimi v zagotavljanje prevoznosti in varno ter okolju prijazno mobilnost na občinskem nivoju.

Za odprto komunikacijo, izmenjavo idej in iskanje skupnih rešitev med predstavniki lokalnih oblasti, strokovnjaki in udeleženci v prometu.

Za izobraževanje in informiranje odgovornih za občinske ceste in promet, seznanjanje z novostmi v zakonodaji, trendi in tehničnimi novostmi ter spodbujanje inovativnih rešitev.

Za povečanje zavedanja o lokalnih izzivih med prebivalci in udeleženci v prometu.

Za promocijo trajnostne mobilnosti, ozaveščanje o trajnostnih načinih prevoza, spodbujanje k uporabi javnega prevoza, kolesarjenja, hoje in drugih okolju prijaznih možnostih.

Za promocijo varnosti v prometu ter izzivov in rešitev za zmanjšanje prometnih nesreč in poškodb v lokalnem okolju.

Teme

Ceste

Teme

Upravljanje, vzdrževanje, varstvo, obnova, projektiranje, gradnja…

Prometna varnost

Teme

Presoje cest, prometne nesreče, obnašanje udeležencev v prometu

Okolje

Teme

Vpliv prometa na okolje, vremenski podatki, vpliv cest na okolje in okolja na ceste..

UJMA 2023

Teme

Vremensko odporna infrastruktura, sanacija in obnova, plazovi, skalni podori…

Trajnostna mobilnost

Kolesarske in peš površine, parkiranje, promet na turističnih območjih…

Postanite podpornik podcasta