Nekaj kemije za izvajalce zimske službe

Dobro je, da kot izvajalci zimske službe, poznate kemijsko zgradbo snovi, s katerimi se ukvarjate v zimski službi. To so:
– natrijev klorid, najpogosteje uporabljena sol v zimski službi,
– kalcijev klorid,
– magnezijev klorid, 
– voda.

S poznavanjem kemijske zgradbe boste lažje razumeli delovanje soli v zimski službi in sprejemali boljše odločitve.

V naravi ni snovi, ki ne bi bila sestavljena iz molekul. Molekule pa sestavljajo manjši delci – atomi. Kateri atomi sestavljajo molekulo, nam povedo kemijske formule. Atomi in molekule se med seboj povezujejo zaradi različnih nabojev. Saj veste, plusi in minusi se med seboj privlačijo.

H2O ali voda

Voda – pa naj bo v obliki tekočine, pare ali ledu je sestavljena iz milijonov molekul vode.

V naravi molekule vode nastanejo s kemijsko reakcijo med molekulami kisika in vodika.

Ker ima vsaka molekula vode pri kisiku negativni naboj in pri vodikih pozitivni naboj, se molekule vode med seboj privlačijo in povezujejo z vodikovimi vezmi. Kako močne bodo vezi med molekulami, je odvisno od temperature.

Nižja temperatura, močnejše vezi

Voda je pri sobni temperaturi v tekočem stanju. Molekule vode se v tem primeru gibajo, se povezujejo in ločujejo.

Ko vodo segrevamo do vretja, se molekule vode gibljejo vedno hitreje. Pri 100 stopinjah celzija se premikajo tako hitro, da se med seboj ne morejo povezovati. Voda se spremeni v paro.

Kadar pa temperatura pada proti nič stopinjam celzija, se molekule vode premikajo vedno počasneje in med njimi nastanejo močne vodikove vezi. Voda se pri temperaturah nižjih od 0 stopinj celzija spremeni v trdno agregatno stanje, oziroma led.

Oglejte si animacijo vodnih molekul v različnih agregatnih stanjih

Natrijev klorid - najpogosteje uporabljena sol v zimski službi

Kalcijev klorid - druga najpogosteje uporabljena sol v zimski službi

Lastnosti kalcijevega klorida v primerjavi z natrijevim kloridom

Skupna lastnost: oba za delovanje potrebujeta vodo.

Natrijev klorid

Učinkovito deluje nekje do -8°C.

Za raztapljanje potrebuje toploto.

Ker za delovanje potrebuje vodo, ga za hitrejše delovanje navlažimo z raztopino natrijevega klorida.

Kalcijev klorid

Učinkovito deluje do -32 °C.

Pri raztapljanju se toplota sprošča.

Zelo hitro veže vodo iz okolice, kar pomeni, da so ceste po koncu padavin dlje časa mokre.

Katere so prednosti kalcijevega klorida?

Deluje hitreje kot natrijev klorid in bolje prodira skozi sneg in led.

Led in sneg učinkovito raztaplja do okoli –28 °C, medtem, ko se delovanje natrijevega klorida zelo upočasni že pri temperaturah nižjih od -6 °C.

Je manj škodljiv za okolje kot natrijev klorid.

Pri raztapljanju se sprošča toplota, kar še poveča njegovo učinkovitost, medtem ko se pri raztapljanju natrijevega klorida toplota porablja. 

Katere so slabe strani kalcijevega klorida?

Je dražji od natrijevega klorida.

Ker kalcijev klorid veže vodo tudi iz zraka, se lahko zgodi, da ostane cesta po koncu padavin dalj časa mokra, lahko tudi »mastna«.

Razjeda les in beton, ker potegne iz njiju vlago in nekatere potrebne kamikalije, kar povzroča razpoke v betonu, vendar raziskave kažejo, da bi bil ob enako pogosti uporabi kot natrijev klorid, za ceste manj škodljiv.

Ali se natrijev in kalcijev klorid lahko mešata?

Da.