Advanced Search

Sort by:

Novosti pri označevanju ter evidencah o javnih cestah

NOVOSTI PRI OZNAČEVANJU IN VODENJU EVIDENC O JAVNIH CESTAH S poudarkom na obveznostih občin 11.