Aktualna vprašanja upravnega spora za občine

Aktualna vprašanja upravnega spora za občine

AKTUALNA VPRAŠANJA UPRAVNEGA SPORA ZA OBČINE LJUBLJANA I HOTEL STIL I JANUAR 2022 Upravni spor je sodni postopek, v katerem sodišče preveri zakonitost postopanja oziroma odločitev državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Ministrstva in občine se znajdejo…