• Organizator
  • Organizer
  • Padajoče kamenje in plazovi
  • Predavatelj
  • Speaker