PRILAGAJANJE NA  EKSTREMNE VREMENSKE DOGODKE

Snežni meteži, poledica, žled, obilne padavine, plazovi, skalni podori so pojavi, ki bodo vedno pogostejši. Vplivajo na prevoznost cest, prometno varnost in stanje prometne infrastrukture.

Klimatske spremembe zahtevajo nova znanja, razmisleke o organizaciji in postopkih ukrepanja tako na strani upravljavcev cest, kot izvajalcev zimske službe, rednega vzdrževanja cest in intervencijskih ukrepov. Klimatske spremembe postavljajo pred nove izzive tudi projektante prometne infrastrukture.

IZ PRAKSE ZA PRAKSO

Na letošnji konferenci izpostavljamo občinske ceste. Na okrogli mizi s predstavniki občin in izvajalcev del bodo predstavljene izkušnje z gospodarjenjem s cestami, pa tudi z ukrepanjem in pripravljenostjo na zimsko sezono 2023-2024. Poudarek bo na tem, kako smo pripravljeni na izredne vremenske dogodke v prihajajočem zimskem obdobju.

ZIMSKO – VZDRŽEVANJE KOLESARSKIH POVRŠIN 

Vedno več kilometrov kolesarskih poti in vedno več kolesarjev odpirata tudi vprašanje zimske službe na kolesarskih površinah. Zaradi visokih stroškov kolesarske poti pogosto niso, ali pa so slabo očiščene. Kako so se z visokimi stroški spoprijeli v Nemčiji in kakšne standarde zimske službe na kolesarskih površinah so sprejeli? 

DATUM IN KRAJ KONFERENCE

15. NOVEMBER 2023 OD 9.30 DO 15.30 I KAMNIK I SAMOSTAN MEKINJE

KOTIZACIJA IN PODATKI ZA PLAČILO

Kotizacija na udeleženca za udeležbo na konferenci
275 EUR z vključenim DDV. 

Podatki za plačilo kotizacije
Podjetje: EDUCENTER d.o.o.
Sklic: 00 2023-13
Številka trr: SI56 3400 0101 5589 394
Banka: Sparkasse

Dodatne informacije
041 348 363 I info@educenter.si

KOGA VABIMO?

Vabimo predstavnike upravljavcev državnih in občinskih cest.

Izvajalce in podizvajalce zimske službe in intervencijskih ukrepov na cestah.

Ponudnike mehanizacije, posipnih materialov in storitev za zimsko službo in ob izrednih vremenskih dogodkih.

Vse, ki zagotavljate povezljivost, prevoznost in prometno varnost v zimskem času in ob izrednih vremenskih dogodkih.

Projektante prometne infrastrukture.

ZA SPONZORJE IN RAZSTAVLJAVCE

Vabimo vas, da predstavite vaše produkte in storitve ter novosti, ki jih ponujate kot sponzorji ali raztavljavci.

Na voljo so 4 mesta za:

 • snežne pluge,
 • posipalce,
 • odmetalce snega,
 • pršilce slanice,
 • pometače,
 • tehnologije skladiščenja soli in priprave raztopin,
 • vozila za zimsko službo,
 • hidravlične in montažne sisteme,
 • opremo za vzdrževanje kolesarskih površin s poudarkom na zimski službi,
 • vremenske postaje in vremenske informacijske sisteme,
 • drugo opremo in storitve za obvladovanje vpliva izrednih vremenskih dogodkov na ceste in promet,
 • ponudo posipnih materialov.

VIDEO VSEBINE

Oglejte si napovednik predavanja dr. Horst Hankeja o zimskem vzdrževanju kolesarskih površin.

PRIJAVITE SE NA NOVICE

Kotizacija in podatki za plačilo

Kotizacija za udeležbo na konferenci znaša 275 EUR z DDV na udeleženca. 

Proračunski uporabniki poravnate kotizacijo v 30. dneh po prejemu računa, ki vam ga bomo izstavili po dogodku.

Prosimo, da kotizacijo poravnate najkasneje do 14. 11. 2023. Po zaključku dogodka boste prejeli račun “že plačano”.

Proračunski uporabniki poravnate kotizacijo v 30. dneh po prejemu računa, ki vam ga bomo izstavili po dogodku.

Podjetje: EDUCENTER d.o.o.
Sklic: 00 2022-13
Številka trr: SI56 3400 0101 5589 394
Banka: Sparkasse

Potrebujete več informacij

info@educenter.si
041 348 364

Vabljeni tudi na druga izobraževanja

pregledniška služba

Obnavljanje znanja za cestne preglednike

OBNAVLJANJE ZNANJA ZA CESTNE PREGLEDNIKE 11. april 2024 Fantastični prostori, Ljubljana Prijava Ne spreglejte obnavljanja znanja za cestne preglednike s

BCP 2024

BCP – delo z aplikacijo WEPS 2024

BANKA CESTNIH PODATKOV DELO Z APLIKACIJO WEPS pRIJAVA NOVO Objavljena je razpisna dokumentacija za Usposobljenost BCP popisovalcev za popis podatkov