Datum in kraj izvedbe
20. in 21. april 2023 I Razvojni center I Novo mesto I Podbreznik 15

Kotizacija
325 EUR za oba dneva I 190 EUR za posamezen dan

Plačilo kotizacije
Podjetje: EDUCENTER d.o.o.
Sklic: 00 2023-5
Številka trr: SI56 3400 0101 5589 394
Banka: Sparkasse

Dodatne informacije
041 348 363 I info@educenter.si

Poudarki s programa 20. aprila 2023

Vzdrževanje kolesarskih površin

V Slovenijo prihaja dr. Horst Hanke, strokovnjak za načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje kolesarskih površin v Nemčiji. Kakši so standardi in izkušnje iz Nemčije, ki jih lahko uporabimo pri nas?

Novi kolesarski mostovi v Nm

Kako je potekalo sodelovanje med občino in izvajalci, s katerimi težavami so se srečevali in kako so jih reševali ter kaj si na MO Novo mesto obetajo od dveh novih kolesarskih in peš mostov.

S kolesi do novih mostov

Z najetimi ali svojimi kolesi bomo odkolesarili do novih mostov ter si jih s predstavnikom MO Novo mesto ogledali tudi v živo. V primeru slabega vremena bo ogled v kombinaciji s prevozom in hojo.

Poudarki s programa 21. aprila 2023

Kolesarske in peš površine v urbanih območjih

Kakšne so izkušnje kolesarjev, kam s pešci, ter kako do infrastrukture, ki bo omogočala sožitje in prometno varnost vseh udeležencev v prometu?

Cestne kolesarske prireditve

O pridobivanju dovoljenj in soglasij, načrtovanju trase, načrtih v primeru izrednih dogodkov, zagotaljanju prometne varnosti. Priporočila iz prakse.

Primer Mestne občine Novo mesto

Kako razvijajo kolesarsko infrastrukturo, trajnostno mobilnost in kolesarski turizem v Mestni občini Novo mesto? Kakšni so njihovi načrti in izkušnje?

Izkušnja turističnega produkta

S kolesom se bomo odpravili do naravnih lepot, kulturnih znamenitosti ter lokalne gostinske ponudbe in izkusili kolesarski turistični produkt v MO Novo mesto v praksi.

Kot govorniki bodo sodelovali

Tomaž Willenpart

Direkcija RS za Infrastrukturo

Gregor Steklačič

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Bojana Stopinšek

Simbio d.o.o.

Uroš Rozman

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor

Neja Saksida

Ministrstvo za infrastrukturo

dr. Horst Hanke

German Road Administration, Ministry of Transport in Saarbrücken

Ivan Maloča

Mestna občina Novo mesto

Danilo Malnar

CGP d.d.

Matej Praprotnik

Kolesarski župan Ljubljane

Lea Rikato Ružić

Ljubljanska kolesarska mreža in PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

Andreja Albreht

Zavod Dostop

Bogdan Fink

Kolesarski klub Adria Mobil

Vinko Kunič

Občina Črnomelj

Ogledali si bomo dva nova kolesarska mostova čez reko Krko. Pri obeh je sodeloval mednarodno uveljavljen projektant mostov Marjan Pipenbaher. 

Naložbi so sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Program

9:30 - 11:30

Novo programsko obdobje 2021 – 2027 - Kaj smo se naučili in kako naprej?

Novo finančno obdobje 2021 - 2027
Načrtovanje, financiranje, projektiranje, gradnja, promocija in opremljanje kolesarskih površin

Sodelujejo: Tomaž Willenpart, Direkcija RS za infrastrukturo, Gregor Steklačič,  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Neja Saksida, Ministrstvo za infrastrukturo, Bojana Stopinšek, Simbio d.o.o., Uroš Rozman, Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor, Vinko Kunič, Občina Črnomelj

11.30 - 12.00

Odmor

12.00 – 12.30

Predstavitev dveh novih kolesarskih in peš mostov v Novem mestu

Kolesarski in peš most Loka – Kandija in most za pešce in kolesarje Irča vas
Kaj prinašata občanom in kako je potekala gradnja?
Ivan Maloča, Mestna občina Novo mesto in Danilo Malnar, CGP d.d.

12:30 - 13:30

Vzdrževanje kolesarskih površin - primer dobre prakse s tujine

Odgovornost za prometno varnost na kolesarskih površinah
Predstavitev nemških standardov o vzdrževanju kolesarskih površin
dr. Horst Hanke, German Road Administration, Ministry of Transport in Saarbrücken

Predavanje bo v angleščini. Po predavanju sledi pogovor, ki ga bo vodila Uršula Sušnik Rehumäki, GGD d.d., ki bo odgovore tudi povzela v slovenščino.

13:30 - 16:30

Ogled Kolesarskega in peš mostu Loka – Kandija in mostu za pešce in kolesarje Irča vas

13.00 – 13.20 Priprava koles

13.20 Krožna kolesarska tura z ogledom mostov s
postankom za malico v Gostišču Loka ob Krki.

Do mostov bomo odšli s kolesi. Kolesarili boste lahko z lastnimi ali najetimi kolesi. V primeru slabega vremena se bo ogled izvedel v kombinaciji s prevozom in peš.

9:30 - 11:00

Kolesarske in peš površine v urbanih območjih ter kako do sožitja in prometne varnosti vseh udeležencev

Kolesarske površine v urbanih območjih – pogled uporabnikov
Matej Praprotnik, Kolesarski župan Ljubljane in Lea Rikato Ružić

Kam s pešci?
Izziv, ki jih pešcem (z oviranostmi) prinaša naraščanje kolesarskega prometa
Andreja Albreht, Zavod Dostop

Pogovor med udeleženci.

11.00 - 11.30

Odmor

11:30 - 12:15

Organizacija kolesarske cestne prireditve

5 napak, ki se jim morate izogniti pri organizaciji kolesarske cestne športne prireditve
Bogdan Fink, Kolesarski klub Adria Mobil

12:15 - 16:30

Izkušnja kolesarskega turističnega produkta v praksi

12.15 – 12.45
Razvoj kolesarske infrastrukture, trajnostne mobilnosti in kolesarskega turizma v občini Novo mesto
Predstavitev krožne kolesarske tura do Otočca z ogledom Vinske Kleti Colnar

12.45 – 13.15
Malica

13.30 – 16.30
Kolesarjenje – krožna kolesarska tura do Otočca z ogledom vinske kleti Colnar

Koga vabimo

Vabimo upravljavce cest in investitorje v kolesarsko infrastrukturo na državnem in občinskem nivoju, predstavnike občinskih uradov za promet in investicije, odgovorne za promocijo trajnostne mobilnosti in razvoj kolesarskega turizma, predstavnike regionalnih razvojnih agencij, projektante kolesarske infrastrukture, občinske in državne inšpektorje za ceste, nadzorne inženirje, izvajalce gradnje kolesarske infrastrukture, izvajalce rednega in investicijskega vzdrževanja cest, izdelovalce talnih oznak, postavljavce prometne signalizacije, ponudnike opreme in storitev za kolesarje, ponudnike storitev in opreme za večjo prometno varnost ranjivih skupin udeležencev, organizatorje kolesarskih cestnih prireditev, druge, ki sodelujete pri razvoju kolesarske infrastrukture in kolesarskega turizma.

Pri programu sodelujejo:

Kotizacija in prijava

Oba dneva

20. in 21. april 2023

325 EUR

Znesek velja za udeleženca in vključuje DDV.

Posamezen dan

20. ali 21. aprila 2023

190 EUR

Znesek velja za udeleženca in vključuje DDV.

Popusti

za vsakega drugega in naslednje

- % 5

udeležence iz istega podjetja/občine 5% popust na celoten znesek.

Informacija o plačilu kotizacije:
Prosimo, da plačilo izvedete najkasneje do 19.4.2022. Po zaključku dogodka boste prejeli račun “že plačano”. Proračunski uporabniki poravnate kotizacijo v 30. dneh po prejemu računa, ki vam ga bomo izstavili po dogodku.

Podatki za plačilo:
Podjetje: EDUCENTER d.o.o.
Sklic: 00 2023-5
Številka trr: SI56 3400 0101 5589 394
Banka: Sparkasse

Sponzorji kongresa

Oglejte si utrinke s prvih dveh slovenskih kolesarskih kongresov

Potrebujete več informacij?

info@educenter.si
041 348 364