Varna cesta je tista cesta, ki  posvari voznika o kakršni koli poškodbi ali nenavadnosti ceste, informira voznika o stanju na cesti, vodi voznika čez nenavadne odseke ceste, nadzoruje voznikov prehod čez sporna mesta in cestne povezave ter vozniku oprosti napako ali nepravilno vedenje.

Iz programa

Prometne ureditve in upravljanje s hitrostjo

Človeški dejavnik prometne (ne)varnosti

Investicije v ceste za večjo prometno varnost

Storitve in oprema za boljšo prometno varnost

Vabimo

Predstavnike občin odgovorne za prometno varnost in investicije v varno prometno infrastrukturo

Projektante in izvajalce del na cestah

Inšpektorje za ceste in redarje

Člane svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Presojevalce prometne varnosti

Ponudnike prometne signalizacije, prometne opreme in storitev za občinske ceste in promet

Kaj boste izvedeli?

Kako prepoznati nevarna mesta na cestah, napačno postavljeno in neustrezno prometno signalizacijo in opremo, kako ukrepati. 

S katerimi ukrepi in investicijami lahko izboljšate prometno varnost na občinskih cestah, kako upravljati s cestami in prometom ter potencialno nevarnimi mesti?

Kako načrtovati prometne ureditve, kako upravljati s hitrostjo na občinskih cestah in naseljih ter kako izbrati primeren ukrep za umirjanje prometa.

Kakšne so psihološke in zdravstvene posebnosti in omejitve različnih skupin udeležencev v prometu, ki jih morajo poznati načrtovalci in upravljavci cest in prometa.

Program in prijave

bo objavljen v kratkem. Prav tako bodo kmalu odprte prijave.

ZA SPONZORJE IN ZA TISTE, KI VAS ZANIMA ZAKUP RAZSTAVNEGA PROSTORA 

Pridružite se že potrjenim razstavljavcem

ŽELITE VEČ INFORMACIJ? z veseljem smo vam na voljo

Telefon

Ime: Vladka Šalej
Telefon: 00 386 41 348 364

Elektronska pošta

e-pošta: info@educenter.si