3 kreditne točke IZS

Datum in kraj izvedbe
20. september 2023 I Hotel Grof I Vransko

Kreditne točke IZS
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Kotizacija
 260 EUR z vključenim DDV

Plačilo kotizacije
Podjetje: EDUCENTER d.o.o.
Sklic: 00 2023-7
Številka trr: SI56 3400 0101 5589 394
Banka: Sparkasse

Dodatne informacije
041 348 363 I info@educenter.si

Cilj posveta: Optimizacija prometne signalizacije in prometnih ureditev

Kako zaznavamo prometno signalizacijo? Zakaj se pojavljajo prometne ureditve in prometna signalizacija, ki ni v skladu s predpisi? Kakšno je stanje na občinskih cestah? Kako naj občine obravnavajo pobude za spremembo signalizacije in pristopijo k urejanju stanja? Kakšni so standardi kakovosti? Prisluhnimo mnenjem priznanih strokovnjakov o primerih z naših cest: okolice šol in vrtcev, vodenje prometa, omejitve hitrosti in o drugih primerih prometnih ureditev označenih s prometno signalizacijo in talnimi označbami.

2

Program

9.30 - 11.00

Zaznavanje prometne signalizacije in prometnih ureditev ter neustrezne ureditve v praksi

Podatki o prometni signalizaciji na državnih cestah v upravljanju DRSI
Anton Švigelj, Direkcija RS za infrastrukturo

Kako vozniki pridobivajo vizualne informacije in opažajo prometno signalizacijo?
doc. dr. Tina Cvahte Ojsteršek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Ravnanje kandidatov za voznike kot dragocen vir informacij o učinkovitosti prometne signalizacije
mag. Borut Boc, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa

11.00 - 11.30

Odmor

11:30 - 13:00

Materiali in kakovost prometnih znakov in talnih označb

Vidnost prometnih znakov in talnih označb

Standardi in regulative za prometne znake in talne označbe

Nove tehnologije kot odgovor na avtonomna vozila in staranje prebivalstva
Vabljen predavatelj: Andrija Novaković, 3M East AG
Predavanje bo v srbsko hrvaškem jeziku.

Merjenje kakovosti prometnih znakov in talnih označb in izkušnje s terena
Andrej Čanželj, Neks d.o.o.

13.15 - 14.15

Panelna razprava: Prometna signalizacija do prometne varnosti

Kaj lahko storimo za razumljivejšo in vidnejšo prometno signalizacijo na naših cestah?

Okroglo mizo bo povezoval: Miha Merljak, Oddaja Avtomobilnost

Sodelujejo:
doc. dr. Peter Lipar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Prometnotehniški inštitut, Manuel Pungertnik, vodja AMZS šole vožnje in inštruktor varne vožnje, Goran Jovanovič, projektant in presojevalec prometne varnosti, Appia d.o.o., Andrija Novaković, 3M East AG, mag. Borut Boc, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Andrej Čanželj, Neks d.o.o.

Teme:

Izzivi projektiranja in prenosa projektov prometnih ureditev v prakso

Kako pristopiti k racionalizaciji prometne signalizacije?

Kako zagotavljati razumljivejšo prometno signalizacijo in prometne ureditve?

Varne hitrosti

Vloga upravljavcev, izvajalcev del ter nadzornih, pregledniških in inšpekcijskih služb.

Kotizacija

Redna prijava

260 EUR

Znesek velja za udeleženca in vključuje DDV.

Koga vabimo?

Predstavnike države in občin, - projektante cest, - načrtovalce prometnih ureditev, - postavljavce in vzdrževalce prometne signalizacije, - odgovorne za prometno signalizacijo na državnih in občinskih cest, - predstavnike občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, - inšpektorje za ceste, - vodje pregledniških služb, - ponudnike prometne signalizacije, - izdelovalce talnih označb, - druge, ki jih tematika zanima.

3

Potrebujete več informacij?

info@educenter.si
041 348 364