Dogodek je prestavljen. Prijave zbiramo. O datumu izvedbe boste obveščeni.

Datum in kraj izvedbe
zbiramo prijave, datum bo objavljen naknadno I ZOOM

Kotizacija
120 EUR z vključenim DDV

Plačilo kotizacije
Podjetje: EDUCENTER d.o.o.
Sklic: 00 2023-8
Številka trr: SI56 3400 0101 5589 394
Banka: Sparkasse

Dodatne informacije
041 348 363 I info@educenter.si

Program

PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN ZA POTREBE GRADNJE IN UREJANJE JAVNE INFRASTRUKTURE

Pridobivanje nepremičnin na podlagi sporazumov
Pravne podlage za pridobivanje nepremičnin v javnem interesu
Sporazum/pogodba ali razlastitev?
Zakaj je potrebno urediti premoženjsko pravna razmerja na nepremičninah?
Odkupi nepremičnin za potrebe novogradnje ali rekonstrukcije
Zahteve po nadomestilu v naravi in zahteve po dodatnih odkupih
Posebni primeri odkupov
Sklenitev pogodbe
Izplačilo odškodnine
Juta Kovačič, DARS d.d.

 

 

Razlastitve

Kaj je razlastitev in kje je urejena
Razlogi, zaradi katerih se investitor odloči za vložitev razlastitve
Kdo lahko vloži zahtevo za razlastitev
Pogoji za vložitev zahteve za razlastitev
Vsebina zahteve za razlastitev
Potek postopka razlastitve
Določitev odškodnine za razlaščeno zemljišče
Jasna Senčar, DRI upravljane investicij, d.o.o.

Izzivi v postopkih ocenjevanja zaradi metodološke nedorečenosti in nenormiranosti ocenjevanja nepremičnin

Ocenjevanje nepremičnin za potrebe odkupov v javno korist
Načini ocenjevanja vrednosti
Zakonske podlage za ocenjevanje vrednosti
Pravična odškodnina
Izidor Salobir, EVROVODA Cenitve in nadzori d.o.o.

Kotizacija

Udeležba ZOOM

povezavo prejmete pred dogodkom

120 EUR

Znesek velja za udeleženca in vključuje DDV.

Mogoče vas zanima tudi

No Post Found

Potrebujete več informacij?

info@educenter.si
041 348 364