17. OKTOBER 2023 I ZOOM

PREGLED INTERVENTNE ZAKONODAJE

z vidika upravljanja s cestami

Datum in kraj izvedbe
17. oktober 2023 I Zoom I 9.30 – 10.45

Kotizacija
97 EUR z vključenim DDV

Plačilo kotizacije
Podjetje: EDUCENTER d.o.o.
Sklic: 00 2023-11
Številka trr: SI56 3400 0101 5589 394
Banka: Sparkasse

Dodatne informacije
041 348 363 I info@educenter.si

Cilj seminarja

Pripravili smo pregled interventnih zakonov in sprememb zakonodaje, ki vplivajo na upravljanje s cestami po avgustovskih poplavah.

2

Koga vabimo?

Predstavnike države in občin, izvajalce del ter druge, ki bi radi dobili strnjen pregled interventne zakonodaje, ki je bila sprejeta zaradi avgustovskih poplav.

3

Program

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov

Zakon iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – velja od 2.9.2023

Spremembe Zakona o urejanju prostora

Spremembe Zakona o cestah

Spremembe Gradbenega zakona

Začasni ukrepi na področju gradnje cest za občine

Začasni ukrepi na področju sanacije in odprave posledic plazov in poplav

Z a k o n o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč

Predavateljica

Tina Damjanovič Pavlin I Direkcija RS za infrastrukturo I Sektor za upravljanje cest

3

Kotizacija

97 EUR

Znesek velja za udeleženca in vključuje DDV.

Potrebujete več informacij?

info@educenter.si
041 348 364