POSVET O OBČINSKIH CESTAH

IN PROMETU 2024

15. in 16. maj 2024

Koper, Gledališče Koper

4 kreditne točke IZS

Sodelovanje države in občin

Primeri dobrih občinskih praks

Cone 30 in druge omejitve hitrosti

Zapore, obvozi in obveščanje

Odvodnjavanje - novi izzivi

Datum in kraj izvedbe
15. in 16. maj 2024 I Koper

Kotizacija
410 EUR za oba dneva I 220 EUR za posamezen dan

Plačilo kotizacije
Podjetje: EDUCENTER d.o.o.
Sklic: 00 2024-8
Številka trr: SI56 3400 0101 5589 394
Banka: Sparkasse

Dodatne informacije
041 348 364 I info@educenter.si

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem usposabljanju pridobijo:

-2 kreditni točki iz izbirnih vsebin za 15.5.2024,

-2 kreditni točki iz izbirnih vsebin za 16.5.2024 in

-4 kreditne točke iz izbirnih vsebin za 15.-16.5.2024, skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Na poti do Posveta o občinskih cestah in prometu - spoznajte Mestno občino Koper

Pogovor z Rafom Klinarjem, vodjem Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet v Mestni občini Koper.

Ali veste, da so imeli v Kopru prvo turbo krožno križišče v Sloveniji? Turbo krožna križišča še vedno predstavljajo izziv za voznike, posebej, če niso ustrezno označena. Več…..

Pogovor je omogočila družba CPK d.d., ki izvaja vzdrževanje cest v Mestni občini Koper ter v drugih priobalnih občinah, razen Občine Izola.

Koga vabimo

Predstavnike občin

Vabimo župane in druge predstavnike občin, ki se ukvarjate občinskimi cestami in prometom, zagotavljanjem dobrih cest, razvojem trajnostne mobilnosti, zagotavljanjem prevoznosti ob izrednih dogodkih, zagotavljanjem prometne varnosti in upravljanjem s hitrostmi na občinskih cestah ter drugimi izzivi prometne infrastrukture in mobilnosti v lokalnem okolju.

Načrtovalce in postavljavce prometnih ureditev

Vabimo načrtovalce prometnih ureditev, zapor in obvozov v primeru izrednih dogodkov, ponudnike prometne signalizacije in prometne opreme za vodenje prometa, postavljavce in vzdrževalce cestnih zapor oziroma vse, ki želite izvedeti, kako učinkovito upravljati s prometom v naseljih, okolici šol in ob izrednih dogodkih.

Izvajalce del

Vabimo izvajalce investicijskega in rednega vzdrževanja občinskih cest, izvajalce obnove občinskih cest po UJMI 2023, gradbena in cestna podjetja, komunalna podjetja, samostojne podjetnike, ponudnike mehanizacije in opreme.

Ponudnike

Vabimo tudi ponudnike opreme in storitev za upravljanje s cestam in prometom, prometne signalizacije, mehanizacije, informacijske tehnologije, oziroma vse, ki želite predstaviti vaše izdelke in storitve, ki so lahko v pomoč občinam ali izvajalcem del.

Kotizacija

vključuje udeležbo na posvetu, pogostitve med odmorom za kavo, večerjo konec prvega dneva, pdf gradiva, ki jih udeleženci prejmejo po elektronski pošti. V kotizacijo NI vključena nočitev.

Redna prijava

od 4. aprila dalje

410 EUR

Znesek velja za udeleženca in vključuje DDV.

Posamezen dan

15. ali 16. maj

220 EUR

Znesek velja za udeleženca in vključuje DDV.

Program

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

9:30 - 11:00

Zapore cest, obvozi, pretočnost in prometna varnost

Cestne zapore in obvozi so potrebni v primeru del na cesti, izrednih dogodkov in različnih prireditev. Kakšne so dobre prakse načrtovanja in vzpostavljanja cestnih zapor in obvozov, kako poteka sodelovanje med upravljavci cest, kakšne so izkušnje in težave v praksi in kako jih reševati.

Uvodni predavanji:

Zapore cest in obvozi ob izrednih dogodkih v praksi
Srečko Šestan, Uprava RS za zaščito in reševanje
Načrtovanje cestnih zapor in obvozov - Primer zapore Dunajske ceste v Ljubljani
Gregor Pretnar, PNZ svetovanje

Razprava: Izzivi cestnih zapor in obvozov na občinskih cestah v praksi – kaj lahko izboljšamo?
Sodelujejo: Srečko Šestan, Uprava RS za zaščito in reševanje, Barbara Janežič,Prometno informacijski center, Gregor Pretnar, PNZ svetovanje, Slavko Savič, Mestna občina Kranj

11:00 - 11.30

Odmor

11:30 - 13:00

Upravljanje s hitrostjo in prometna varnost v občinah

V naseljih in okolici šol in vrtcev, se vse pogosteje pojavljajo cone 30, nova prometna signalizacija pa vpeljuje tudi območja s še nižjo hitrostno omejitvijo. Katere omejitve hitrosti so verodostojne, varne in v skladu s predpisi in kako jih spoštujejo vozniki?  Predstavili bomo nekaj primerov pogostih prekoračitev hitrosti na konkretnih primerih prometnih ureditev v občinah in iskali ustreznejše rešitve, ki bodo varnejše za vse udeležence v prometu.

Uvodni predavanji:
Sekcijsko merjenje hitrosti tudi na občinskih cestah?
Martin Hauptman,  Cestel d.o.o.

Predstavitev aplikacije DRAJV in podatkov, ki lahko služijo upravljavcem občinskih cest
Boštjan Kop, Zavarovalnica Triglav

Razprava z udeleženci posveta: Primeri prometnih ureditev na občinskih cestah, kjer je hitrost pogosto prekoračena in razprava o predlogih za izboljšanje

Razpravo bo moderiral Miha Merljak, TV oddaja Avtomobilnost

Prometne ureditve bo komentiral: Goran Jovanovič, Appia d.o.o.

14:00 - 16:30

Strokovni ogled

Ogled viadukta Gabrovica, tunela T3 in viadukta Vinjan

Ogled bo vodil: Ljubo Žnidar, samostojni strokovni sodelavec za področje viadukte

Vsi udeleženci ogleda morajo za pristop na gradbišče biti opremljeni s čelado, jopičem in ustrezno obutvijo – ustrezna obutev pomeni npr. delovni čevlji za gradbišče; gorski čevlji z močnim podplatom in sprednjim ojačanim delom; škornji. Zagotovili vam bomo tudi manjkajočo opremo – čelade in odsevne jopiče.

od 19.00 dalje

Večerja s točko presenečenja

10:00 - 11:15

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

Poškodbe cest in dela rednega vzdrževanja v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest

Vzdrževanje kolesarskih površin – primer Paranzane
Nejc Vesel, DRI upravljanje investicij d.o.o.

11:15 - 12.00

Odvodnjavanja cest v luči podnebnih sprememb

Prilagajanje sistemov odvodnjavanja velikim količinam padavin v kratkem času
Izzivi čiščenja in ponovne uporabe odpadne vode s cestišč
Posebna pozornost - vzdrževanje naprav za odvodnjavanje
Dušan Lapajnar, Hauraton d.o.o.

Sponzorji in razstavljavci:

Mogoče vas zanima tudi