Foto: Barbara Milavec

Datum in kraj izvedbe
17. in 18. maj 2023 I Hotel Histrion I Portorož

Kotizacija
385 EUR za oba dneva I 220 EUR za posamezen dan

Plačilo kotizacije
Podjetje: EDUCENTER d.o.o.
Sklic: 00 2023-6
Številka trr: SI56 3400 0101 5589 394
Banka: Sparkasse

Dodatne informacije
041 348 363 I info@educenter.si

Koga vabimo

Predstavnike občin

vse, ki se ukvarjate z investicijami v ceste, z vzdrževanjem in varstvom cest, z izdajanjem dovoljenj in soglasij za posege v območje ceste. Prav tako tiste, ki se ukvarjate z investicijami v javno infrastrukturo, za gradnjo katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje ter tiste, ki urejate premoženjskopravna razmerja v zvezi z zemljišči, na katerih je že zgrajena javna infrastruktura

Izvajalce

gradnje in vzdrževanja občinskih cest, izvajalce storitev za upravljanje z občinskimi cestami, projektante in druge katerih delo je povezano z občinskimi cestami.

2

Ponudnike

opreme in storitev za upravljanje s cestam in prometom, prometne signalizacije, mehanizacije, informacijske tehnologije za občinske ceste.

3

Zakaj se je posveta vredno udeležiti?

Izvedeli boste, zakaj in kako morajo občine uskladiti odloke o cestah, da bodo v skladu z novim zakonom o cestah.

Na osnovi konkretnih primerov iz prakse boste izvedeli, kakšni so postopki pri posegih v območje cest po novi zakonodaji.

Osvežili boste znanje o elementih cestne infrastrukture ter o pristopih, podatkih in ukrepih, ki zagotavljajo dobro gospodarjanje s cestami in vozišči.

Izvedeli boste kakšna so priporočila za omejevanje širjenja invazivnih tujerodnih rastlin pri izvajanju gradbenih del in vzdrževanju zelenih površin ob cestah.

Slišali boste napotke, oziroma spoznali dobro prakso pridobivanja nepremičnin za potrebe gradnje in urejanja javne infrastrukture.

Popoldanski del 17. maj:  v sodelovanju z Občino Piran

Letos bomo v posvet o občinskih cestah vključili trajnostno mobilnost in skrb za zdravje, saj se bomo med dopoldanskim in popoldanskim delom programa sprehodili do Občine Piran, kjer nam bodo predstavili ukrepe, s katerimi si prizadevajo za trajnostno mobilnost v tej turistični občini. Sledil bo ogled Pirana.

Program

9.30 – 11.30

ZAKONODAJA I ODLOKI I DOVOLJENJA

9.30 – 10.15
Uskladitev občinskih odlokov o cestah z novim zakonom o cestah ZCes-2
Gvido Modrijan, STRUCTURA, gradbeno projektiranje, svetovanje in informatika d.o.o.

10.15 – 11.30
Posegi v območje ceste po novi zakonodaji na primerih
Tina Damjanovič Pavlin, Direkcija RS za infrastrukturo

12.00 – 13.30

GOSPODARJENJE I DIGITALIZACIJA I VARSTVO OKOLJA

12.00 – 12.30
Gospodarjenje z občinskimi cestami
- kaj želimo od cest,
- razlika med investicijo in vzdrževanjem,
- elementi cestne infrastrukture,
- koncept zbiranja podatkov, spremljanje stanja, razlika med podatkom in informacijo,
- gospodarjenje z vozišči.
Mitja Jurgele, DRI upravljanje investicij d.o.o.

12.30 – 13.00
Digitalizacija procesov izvajanja vzdrževanja občinskih javnih cest in javnih površin
Krištof Klemen Žnideršič, Komunala Brežice, d. o. o.

13.00 – 13.30
Priporočila za omejevanje širjenja invazivnih tujerodnih rastlin pri izvajanju gradbenih del in vzdrževanju zelenih površin ob cestah
Ana Dolenc, Zavod RS za varstvo narave

13.30 – 15.30

Odmor za kosilo v individualni režiji

15.45 – 17.30

NOVA LOKACIJA: Občina Piran

15.45 – 16.15
TRAJNOSTNA MOBILNOST
Predstavitev trajnostne mobilnosti v Občini Piran
Rok Humar, Občina Piran
16.15 – 16.30
Skriti merilniki hitrosti
Cestel d.o.o.

16.30 - 17.30
Voden ogled Pirana

19:30 - 22:00

Večerja

8.45 - 9.45

Jutranja kava in mreženje med udeleženci

Vodena razprava ob kavi o aktualnih projektih, rešitvah in težavah s katerimi se srečujejo udeleženci.

Pokrovitelj jutranje kave je družba

10.00 – 12.00

PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN ZA POTREBE GRADNJE IN UREJANJE JAVNE INFRASTRUKTURE

Pridobivanje nepremičnin na podlagi sporazumov
Kupoprodajna pogodba za dosego javne koristi – posebnosti v primerih odkupa objektov in kmetijskih površin
Juta Kovačič, DARS d.d.

Primeri pridobivanja nepremičnin s pomočjo upravnih in sodnih postopkov
Razlastitveni postopki ter postopki v primerih neznanih in pokojnih lastnikov
Jasna Senčar, DRI upravljane investicij, d.o.o.

Ocenjevanje nepremičnin za potrebe odkupov v javno korist
Izzivi v postopkih ocenjevanja zaradi metodološke nedorečenosti in nenormiranosti ocenjevanja nepremičnin
Izidor Salobir, EVROVODA Cenitve in nadzori d.o.o.

Kotizacija

Prijava oba dneva

385 EUR

Znesek velja za udeleženca in vključuje DDV.

Prijava posamezen dan

220 EUR

Znesek velja za udeleženca in vključuje DDV.

Storitve in ponudbo bodo za občinske ceste bodo predstavili:

Mogoče vas zanima tudi