Občinske ceste so ceste javnega cestnega omrežja, ki so v upravljanju občin. Te tudi skrbijo za njihovo izgradnjo in vzdrževanje. Delimo jih v skladu s kategorizacijo občinskih cest, ki jo sprejme občina. Med občinske ceste spadajo lokalne ceste in javne poti. Skupaj štejejo dobrih 32.400 kilometrov.

Koga vabimo

Občine

Ogovorne za investicije v ceste, vzdrževanje in varstvo cest, odgovorne za prometno varnost, občinske redarje.

1

Izvajalce

gradnje in vzdrževanja, storitev za upravljanje z občinskimi cestami in prometom, projektante, presojevalce prometne varnosti..

2

Ponudnike

opreme in storitev za upravljanje s cestam in prometom, prometne signalizacije, mehanizacije, informacijske tehnologije.

3

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Program

9.30-10.00

Pogled v prihodnost - samovozeča vozila

prof. dr. Jaka Sodnik, Laboratorij za informacijske tehnologije, Fakulteta za elektrotehniko

10.00 - 11.30

Investicije v občinske ceste

10.00 - 10.15
Investicije v ceste in sodelovanje z občinami
Tomaž Willenpart, Direkcija RS za infrastrukturo

10.15 -11.00
Primer obnove Kamnitega oziroma Kapucinskega mostu v Škofji Loki
Marija Ana Kranjc, GNOM d.o.o. in Mateja Kavčič, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center 

11.00 - 11.30
Ukrepi za zagotavljanje kakovosti pri gradnji in obnovi občinske prometne infrastrukture
Marko Bebar, IGMAT d.d.

11.30 - 12.00

Odmor

12.00 - 13.00

Vzdrževanje občinskih cest

Sistematični pristop k vzdrževanju cest
Zakonski okvir in prednosti podelitve koncesije za daljše obdobje
Karmen Praprotnik, Direkcija RS za infrastrukturo

Načrtovanje, obračun in nadzor del rednega vzdrževanja  v praksi
Andrej Rejec, DRI upravljanje investicij, d.o.o.

13.30 - 18.00

Predstavitev napredka na gradbišču Drugega tira

13.30 - 14.00
Predstavitev napredka na gradbišču Drugega tira
Martin Tomažin, 2TDK d.o.o.

14.30 - 18.00
Odhod z avtobusom do gradbišča Drugega tira
Ogled gradnje viadukta Gabrovica

8.00 - 9.00

Opcijsko s svojimi kolesi: Na jutranjo kavo v Piran

10.00 - 10.45

Pomen optimalnega spanja za varnost v prometu

Pomen optimalnega spanja za varnost v prometu
izr. prof. dr. Leja Dolenc Grošelj, Center za motnje spanja 

10.45 - 12.00

Prometna varnost in ranljive skupine udeležencev v prometu

Prometna varnost kolesarjev in drugih ranljivih skupin udeležencev v prometu na občinskih cestah
Matjaž Leskovar, Generalna policijska uprava

Predstavitev nove tehnične specifikacije za peš površine
prof. dr. Peter Lipar, Prometno tehniški inštitut, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

Digitalizacija šolskih poti
SGB d.o.o.

12.00 - 13.00

Kava in demonstracija nadzora nad tovornimi vozili na občinskih cestah

V sodelovanju z družbo Cestel d.o.o.

Program si lahko natisnete TUKAJ: Program

Storitve in ponudbo bodo za občinske ceste bodo predstavili:

Prijava, kotizacija in plačilo

Redna prijava

Redna prijava

EUR384

Prijave sprejemamo najkasneje do 23. maja 2022.

Prijava

Znesek vključuje DDV

Redna prijava

ŽELITE VEČ INFORMACIJ? z veseljem smo vam na voljo

Telefon

Ime: Vladka Šalej
Telefon: 00 386 41 348 364

Elektronska pošta

e-pošta: info@educenter.si