POSEGI V OBMOČJE CESTE

PO NOVI ZAKONODAJI

Postopki pridobivanja in izdaje dovoljenj

23. februar 2023 I ZOOM I 10.00 - 12.00

S sprejetjem Gradbenega zakona (GZ-1) in Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) v letu 2021, predvsem pa s sprejetjem Zakona o cestah (ZCes-2) v letu 2022, se je na področju upravljanja cest uvedlo nekaj novosti, ki jih morajo poznati soglasodajalci, upravljavci in vzdrževalci tako občinskih kot državnih cest. Na spletnem seminarju bodo predstavljene ključne spremembe zakonskih aktov s poudarkom na Zakonu o cestah.

V luči novosti bodo predstavljeni postopki pridobivanja in izdaje dovoljenj za posege v območje ceste. Na osnovi primerov bo potekala razprava o izdajanju soglasij za izvedbo cestnih priključkov, objektov za oglaševanje in ostalih enostavnih objektov, o izdajanju mnenj v postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja ter o postopkih načrtovanja, izvedbe in prevzema vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist.

Datum in kraj izvedbe
23. februar 2023 I 10.00 – 12.00 I preko spletne platforme ZOOM

Kotizacija
130 EUR z DDV na udeleženca

Podatki za plačilo
Podjetje: EDUCENTER d.o.o.
Sklic: 00 2023-2
Številka trr: SI56 3400 0101 5589 394
Banka: Sparkasse

Dodatne informacije
041 348 363 I info@educenter.si

Vabimo:

 • zaposlene na občinah, ki izdajajo dovoljenja  in soglasja za  posege v območje ceste,
 • druge predstavnike občin odgovorne za posege v območje ceste,
 • izvajalce del na cestah,
 • druge, ki morajo biti seznanjenji s postopki pridobivanja in izdajanja dovoljenj in soglasij za posege v območje ceste.
10.00 - 12.00

POSEGI V OBMOČJE CESTE V LUČI NOVE ZAKONODAJE

 •  Pregled zakonodaje in novosti, ki se nanašajo na posege v območje cest
  Gradbeni zakon (GZ-1), Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), Zakon o cestah (ZCes-2)
 •   Postopki pridobivanja in izdaje dovoljenj pri gradnji v varovalnem pasu
  Projektna dokumentacija in pridobivanje dovoljenj v različnih primerih: stanovanjska območja, poslovni objekti, cestni priključki, oglaševanje.
 •   Postopki pridobivanja in izdaje dovoljenj za vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist
  Načrtovanje, dokumentacija, dovoljenja, izvedba, prevzem.

Predavateljica

Tina Damjanovič Pavlin, Direkcija RS za infrastrukturo

Kotizacija

Udeležba ZOOM

povezavo prejmete pred dogodkom

130 EUR

Znesek velja za udeleženca in vključuje DDV.

Mogoče vas zanima tudi