PREGLEDNIŠKA SLUŽBA IN OSTALA DELA PO KONČANI ZIMI

Obnavljanje znanja za cestne preglednike, predstavnike občin, vodje vzdrževalnih baz in skupinovodje

12. marec 2024

Zoom, 13.00 - 14.30

Obnavljanje znanja za cestne preglednike, vzdrževalce cest in skupinovodje
Prepoznavanju poškodb cestišča in vzrokov znanje
Pomen odvodnjavanja in vzdrževanje naprav za odvodnjavanje
Druga dela rednega vzdrževanja cest po končani zimi
Previous slide
Next slide

Datum in kraj izvedbe
12. marec 2024 I 13:00 – 14:30

Kotizacija
115 EUR z vključenim DDV na udeleženca, 690 EUR za skupino več kot 6 udeležencev

Plačilo kotizacije
Podjetje: EDUCENTER d.o.o.
Sklic: 00 2024 – 9
Številka trr: SI56 3400 0101 5589 394
Banka: Sparkasse

Dodatne informacije
041 348 363 I info@educenter.si

OBNAVLJANJE ZNANJA PO ZAKLJUČENEM ZIMSKEM OBDOBJU

Na spletnem obnavljanju znanja za ekipe rednega vzdrževanja cest, bodo predstavljene obveznosti izvajalcev rednega vzdrževanja cest po končani zimi. Poudarek bo na prepoznavanju poškodb cestišča in vzrokov znanje, pomenu dobrega odvodnjavanja in vzdrževanju naprav za odvodnjavanje cest ter drugih delih pregledniške službe oziroma rednega vzdrževanja cest po končani zimi.

Priporočamo cestnim preglednikom s pridobljeno NPK in tistim, ki jo še nameravajo pridobiti, vzdrževalcem cest, ki želijo vedeti več ali nameravajo pridobiti NPK cestni preglednik ter skupinovodjem, oziroma delovodjem, ki želijo obnoviti znanje in svoje ekipe usmerjati h kakovostnem delu.

Po zaključenem izobraževanju bodo udeleženci dobili potrdilo s katerim bodo dokazovali obnavljanje znanja.

Vabimo

Cestne preglednike

s pridobljeno NPK in tiste, ki jo še nameravajo pridobiti.

Skupinovodje in delovodje

ki želijo obnoviti svoje znanje.

Vzdrževalce cest

s pridobljeno NPK in tiste, ki jo še nameravajo pridobiti.

Program

13.00 - 14.30

Pregledniška služba in druga dela rednega vzdrževanja cest po končani zimi

Uvodni nagovor
Miloš Dular,  vodja sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost

Naloge pregledniške službe in druga dela rednega vzdrževanja cest v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju cest

Ceste po končani zimi

Dejavniki, ki vplivajo na stanje cest

Vrste poškodb in spremembe na voziščni konstrukciji

Vpliv poškodb na prometno varnost

Odvodnjavanje in vzdrževanje naprav za odvodnjavanje

Krpanje udarnih jam, globinske sanacije in preplastitve

Vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije

Praktični primeri

Nejc Vesel, DRI upravljanje investicij d.o.o.

Uvodni nagovor: Miloš Dular, vodja sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost, DRSI

Predavatelj: Nejc Vesel, DRI upravljanje investicij d.o.o.

Kotizacija

Posamezniki

115 EUR

Znesek velja na udeleženca in vključuje DDV.

Skupine

690 EUR

Znesek velja za skupino več kot 6 udeležncev in vključuje DDV.

Mogoče vas zanima tudi

Pregled, plan, izvedba Prestavljeno na jesen 2024
Posvet o občinskih cestah 2024