Nov datum 16. november 2022

16. NOVEMBER 2022 I LJUBLJANA I M HOTEL LJUBLJANA

Padajoče kamenje in plazovi

Kako ukrepati?

Ne spreglejte: 3 kreditne točke IZS

Foto: trzic.net

Zakaj in kakšni so cilji?

Padajoče kamenje, oziroma skalni podori in plazovi predstavljajo veliko grožnjo za varno odvijanje prometa tako na cestni, kot na železniški infrastrukturi. Zaradi padajočega kamenja prihaja tudi do smrtnih žrtev na naših cestah. Težave so vedno večje, saj vremenske spremembe povzročaju vedno več plazov in padajočega kamenja, zato je pomemben sistemski pristop in preventivno delovanje.

Na seminarju bodo predstavljeni primeri dobre prakse sistemskega pristopa k reševanju padajočega kamenja, osnove o plazovih in ogroženosti z njimi pa tudi načini in vrste ukrepanja, ko do dogodkov že pride.

Kaj boste izvedli?

 • Kako sistematično pristopiti k reševanju težav zaradi padajočega kamenja in plazov na cestno in železniško infrastrukturo
 • Kateri so načini zaščite brežin in varovanja zaradi padajočega kamenja in kako izbrati najprimernejšega?
 • Osnove o plazovih in njihovem preventivnem obvladovanju
 • Kako učinkovito pristopiti k sanaciji plazov

Koga vabimo?

 • Predstavnike občin odgovorne za zaščito cestne infrastrukture in prometno varnost na cestah
 • Odgovorne za prometno varnost na železniški infrastrukturi
 • Predstavnike države odgovorne za zaščito infrastrukture in prometno varnost
 • Izvajalce del na državnih in občinskih cestah
 • Vodje gradbenih investicij na za zaščito cestne in železniške infrastrukture.
Ker 93 odstotkov ozemlja Slovenije predstavljajo krušljive sedimentne kamnine, je zavarovanje krušljivih brežin ob pospešeni eroziji zaradi znanih vremenskih razmer velik in finančno zahteven izziv.

Program

9:30 - 10.15

Sistemski pristop k reševanju problematike skalnih podorov in padajočega kamenja na državnem cestnem omrežju

 • Sistematično evidentiranje nevarnih mest
 • Izdelava načrta sanacije
 • Priprava projektov
 • Izvedba, nadzor in vzdrževanja objektov za zaščito pred skalnimi podori in padajočim kamenjem
  Suzana Svetličič, DRI upravljanje investicij, d.o.o.

10.15 – 11.00

Padajoče kamenje in zaščita brežin

 • Izbor ustrezne vrste zavarovanja in njihovo umeščanje v prostor
 • Zavarovanje brežin z mrežami in fleksibilnimi sistemi za stabilizacijo brežin
 • Zavarovanje infrastrukture in ljudi pred padajočim kamenjem
 • Vzdrževanje izvedenih ukrepov
 • Primeri dobre prakse v Sloveniji
  Tomaž Cej, Rejda, okoljske rešitve, d.o.o.

11.30 – 12.00

Preventivno obvladovanje zemeljskih plazov

 • Kaj so zemeljski plazovi in kako jih prepoznamo
 • Kaj povzroča zemeljske plazove
 • Opozorilne karte nevarnosti zaradi procesov pobočnega masnega premikanja
 • Sistem za napovedovanje in zgodnje opozarjanje v primeru proženja zemeljskih plazov
 • Aplikacija za zbiranje podatkov o zemeljskih plazovih
  Tina Peternel, Geološki zavod Slovenije

 

12.00 - 12.45

Naravne nesreče in infrastruktura

 • Metode/pristopi ocenjevanja nevarnosti zaradi različnih naravnih nesreč
 • Nevarnost, ranljivost, ogroženost v prostoru
 • Preventivno delovanje in možni ukrepi, uporaba obstoječih baz podatkov
 • Predstavitev možnih sanacijskih ukrepov
 • Primer sanacije plazu/blatnega toka na državni cesti
  Jošt Sodnik, Tempos d.o.o.

12.45 - 13.15

Razprava s predavatelji

Želite več informacij o dogodkih in novicah Educentra?

Prijavite se na naše novice in nas spremljajte preko družbenih medijev.

Kotizacija

Udeležba ZOOM

povezavo prejmete pred dogodkom

220 EUR

Znesek velja za udeleženca in vključuje DDV.

Udeležba v živo

M hotel Ljubljana

255 EUR

Znesek velja za udeleženca in vključuje DDV.

Popusti

za skupine treh ali več

- % 5

iz istega podjetja 5% popust na celoten znesek.

Podatki za plačilo

Podjetje: EDUCENTER d.o.o.
Sklic: 00 2022-9
Številka trr: SI56 3400 0101 5589 394
Banka: Sparkasse

Prosimo, da kotizacijo poravnate najkasneje do 15. 11. 2022. Po zaključku dogodka boste prejeli račun “že plačano”.

Proračunski uporabniki poravnate kotizacijo v 30. dneh po prejemu računa, ki vam ga bomo izstavili po dogodku.

Splošni pogoji prijav in odjav
V primeru, da se želite odjaviti morate to pisno sporočiti na info@educenter.si
Skrajni rok za morebitno odjavo brez stroškov je 6 delovnih dni pred dogodkom. Pri kasnejši odjavi ali neudeležbi iz kakršnegakoli razloga se zaračuna celotna kotizacija. Če udeležba že prijavljene osebe ni možna zaradi višje sile, je možno prijaviti nadomestnega udeleženca. Prosimo vas le, da pisno sporočite ime in priimek osebe, ki bo nadomestila udeleženca. 

Mogoče vas zanima tudi

Baza znanja

Foto: STA

Ogroženost s skalnimi podori je vedno večja, plazove je lažje napovedovati kot padajoče kamenje

Ker 93 odstotkov ozemlja Slovenije predstavljajo krušljive sedimentne kamnine, je zavarovanje krušljivih brežin ob pospešeni eroziji zaradi znanih vremenskih razmer velik in finančno zahteven izziv. Več...

Potrebujete več informacij?

info@educenter.si
041 348 364