7. MAREC 2023 I LJUBLJANA I FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

OBNOVA VOZIŠČ Z BSM TEHNOLOGIJO

Z letošnjim letom stopi v veljavo nova tehnična specifikacija TSPI- PGV.06.325:2022, ki je prvi dokument pri nas, ki ureja področje stabiliziranja z bitumenskim vezivom oziroma BSM (stari izraz Reciklaža s penjenim bitumnom).

Omenjena TSPI zahteva izobraževanje oziroma usposabljanje za vodjo izvedbe del, operaterje na strojih in osebje za izvajanje kontrole kakovosti.

TRIJE VSEBINSKI MODULI IZOBRAŽEVANJ ZA PRIDOBITEV USTREZNE USPOSOBLJENOSTI

Modul 1

Obnova vozišč z BSM tehnologijo (splošni del)

7. 3. 2023 I 9.00 - 13.00

Modul 1 je namenjen investitorjem, projektantom, nadzornikom, izvajalcem del, izvajalcem kontrole kakovosti, študentom in drugim, ki jih zanima zgodovina in novosti obnove vozišč z BSM tehnologijo. 

Modul 2

Izobraževanje o izvedbi del

14. 3. 2023 I 9.00 - 12.45

Modul 2 je namenjen vodjem izvedbe del, operaterjem na strojih, izvajalcem kontrole kakovosti, nadzornim organom in ostalim, ki jih zanimajo novosti glede izvedbe del.

Modul 3

Izobraževanje o kontroli kakovosti

16. 3. 2023 I 9.00 - 12.30

Modul 3 je namenjen izvajalcem kontrole kakovosti in ostalim, ki jih zanimajo načini vzorčenja, laboratorijski postopki oziroma preiskave zmesi in plasti.

Pogoji za pridobitev potrdila o usposobljenosti

Vodje izvedbe del

Pridobijo potrdilo o usposobljenosti z udeležbo na Modulu 1 in Modulu 2 ter ustrezno izdelanem tehnološkim elaboratom.

Operaterji na strojih

Pridobijo potrdilo o usposobljenosti z udeležbo na Modulu 2 (priporočljiv je tudi Modul 1).

Izvajalci kontrole kakovosti

Pridobijo potrdilo o usposobljenosti z udeležbo na vseh treh modulih ter

  • opravljenim pregledom laboratorija in usposobljenosti osebja,
  • ustrezno izdelanim poročilom o kontroli kakovosti.

 

Operaterji na strojih morajo (glede na svojo vlogo v procesu proizvodnje ali vgrajevanja) poznati zahteve, navedene v TSPI. Vodja izvedbe del je odgovoren, da se dela izvajajo skladno s tehnološkim elaboratom. Razumeti mora, kako pravilno nastaviti različne sisteme in prepoznati, kdaj stvari ne delujejo, oziroma niso ustrezne. Povezan mora biti z vsemi sodelujočimi v delovnem procesu, da lahko organizira izvedbo posameznih faz in da v hipu reagira glede na ugotovljena opažanja.

Program

9.00 - 10.30

Obnova vozišč z BSM tehnologijo

Zgodovina v tujini in pri nas

Mehanizacija pri nas in v tujini

Predstavitev TSPI- PGV.06.325:2022

10:30 - 11:00

Odmor

11:00 - 13:00

Predstavitev TSPI- PGV.06.325:2022

Različne variante obnov

Primerjava večjih objektov v tujini in pri nas

9:00 - 10:30

Zahteve in novosti TSPI- PGV.06.325:2022

Pripravljalna dela

Kakovostne karakteristike vhodnih materialov

Proizvodnja zmesi

10:30 - 11:00

Odmor

11:00 - 12:00

Vgrajevanje plasti

Nega plasti

Pogoji za izvedbo del

Tehnološki elaborat

12:00 - 12:15

Odmor

12:15 - 12:45

Pisno opravljanje testa

9:00 - 10:30

Zahteve in novosti TSPI- PGV.06.325:2022

Zrnavost zmesi in delež bitumenskega sredstva za stabiliziranje

Plast pod stabilizirano plastjo

Zahteve za vzorčenje

Preiskave in zahteve za zmesi

10:30 - 11:00

Odmor

11:00 - 12:30

Preiskave in zahteve za plasti

Priprava preizkušancev

Pogostost preiskav

Predavatelj

Damijan Zore, dipl.inž.grad., je karierno pot začel v družbi SCT d.d. kot strojnik gradbene mehanizacije za vgrajevanje asfaltnih zmesi. Leta 1994 je ob delu zaključil program izobraževanja strojni tehnik in postal vodja objektov izvedbe asfalterskih del. Po nekaj letih se je vpisal na študij ob delu in leta 2001 diplomiral na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Na inštitutu Igmat je zaposlen 16 let, kot vodja laboratorija za asfalt. S hladno reciklažo oziroma BSM tehnologijo se ukvarja 11 let. Aktivno je bil vključen v pripravo tehničnih specifikacij o BSM-ju. Leta 2021 sta mu bila dodeljena dva certifikata o BSM tehnologiji. Certifikata si lahko ogledate tukaj: Certifikat 1, Certifikat 2

Kotizacija in prijave

Modul 1

190 EUR

Znesek velja za udeleženca in vključuje DDV.

Modul 2

150 EUR

Znesek velja za udeleženca in vključuje DDV.

Modul 3

EUR 150

Znesek velja na udeleženca in vključuje DDV.

Popusti:

  • 5 % popust za prijavo za drugega in vsakega naslednjega udeleženca iz istega podjetja.

Udeležba za študente in zaposlene Fakultete za gradbeništvo in geodezijo je brezplačna.

Obvezni in priporočljivi moduli za pridobitev usposobljenosti

Lokacija izobraževanja

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo I Jamova cesta 2 I Ljubljana

Mogoče vas zanima tudi