NOVOSTI PRI OZNAČEVANJU IN VODENJU EVIDENC O JAVNIH CESTAH

S poudarkom na obveznostih občin

11. april 2024

Samo preko Zooma

Kaj prinaša nov Pravilnik o načinu označevanja javnih cest ter o evidencah o javnih cestah in objektih na njih?
od 31. januarja 2024
Obveznosti občin pri posredovanju podatkov v BCP po novem
Novo številčenje kolesarskih poti
Vloga BCP popisovalcev
Srečanje predstavnikov občin s ponudniki informacijske tehnologije in BCP popisovalci
Previous slide
Next slide

Datum in kraj izvedbe
11. april 2024 I 9:30 – 10:30

Kotizacija
135 EUR z vključenim DDV na udeleženca

Plačilo kotizacije
Podjetje: EDUCENTER d.o.o.
Sklic: 00 2024 – 10
Številka trr: SI56 3400 0101 5589 394
Banka: Sparkasse

Dodatne informacije
041 348 364 I info@educenter.si

Kakšne so obveznosti glede vodenja podatkov o cestah?

Za potrebe načrtovanja, spremljanja stanja, upravljanja, vzdrževanja in statistične namene se vodi evidenca o javnih cestah kot banka cestnih podatkov ( BCP). Obveznost vodenja podatkov o občinskih javnih cestah občinam nalagata Zakon o cestah (ZCes-2) in Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, ki določata, da je podatke o spremembah stanja javnih cest in objektov na njih, ki so posledica izvajanja obnovitvenih in rednih vzdrževalnih del na njih ali drugih ukrepov, treba tekoče zbirati in redno vnašati, zbirne podatke pa voditi in posredovati Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo enkrat letno.

31. januarja letos je bil sprejet nov Pravilnik o načinu označevanja javnih cest ter o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, ki prinaša nekatere novosti. Prav tako se obeta novo številčenje kolesarskih poti. Na seminarju boste izvedeli kakšne novosti prinaša nov pravilnik, kakšne spremembe se obetajo glede številčenja kolesarskih poti, kakšna je vloga BCP popisovalcev in kako si lahko s pomočjo informacijske tehnologije in aplikacij upravljavci cest olajšajo vodenje evidenc o cestah in objektih na njih.

Občine so dolžne do 15. maja tekočega leta Direkciji posredovati tehnične podatke o cestah in podatke o izdatkih za občinske javne ceste za preteklo leto.

Vabimo

Odgovorne na občinah za evidence o cestah in objektih

Brezplačna udeležba za prijave do 20. marca 2024.

BCP popisovalce

za državne in občineske ceste, ki se želijo seznaniti z novostmi.

Ponudnike informacijske tehnologije in aplikacij

za pridobivanje in vodenje podatkov o javnih cestah in objektih na njih.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Program

9:30 - 11.00

Predstavitev novega Pravilnika o načinu označevanja javnih cest ter o evidencah o javnih cestah in objektih na njih

Najpogostejše napake in pomanjkljivosti pri posredovanju občinskih podatkov v BCP

Katere podatke bo treba posredovati na DRSI po novem

Uporaba BCP obrazcev za pridobivanje podatkov za javne ceste iz poročil o izvedenih delih

Predstavitev novega številčenja kolesarskih poti

Predavatelja: Anton Švigelj in Simon Sterle, Direkcija RS za infrastrukturo

Razprava: sodelujejo Anton Švigelj in Simon Sterle, Direkcija RS za infrastrukturo, predstavnik BCP popisovalca, predstavnik sponzorja, predstavnik občine.

 

Sponzor dogodka

Kotizacija

znesek velja na udeleženca

135 EUR

z vključenim DDV.

Mogoče vas zanima tudi

Posvet o občinskih cestah 2024
Ženske v gradbeništvu