Educenter v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto

8. MAREC 2023 I MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Predstavitev šestih novih mostov čez reko Krko

V naslednjih nekaj letih bo preko reke Krke zgrajenih šest novih mostov.

Dva bosta avtocestna, štirje pa za pešce in kolesarje. Pri vseh je sodeloval mednarodno uveljavljen projektant mostov Marjan Pipenbaher. 

Vabimo vas v Novo mesto na predstavitev:

Vizije in ukrepov

razvoja prometa, prometne infrastrukture in trajnostne mobilnosti v Mestni občini Novo mesto.

1

Šestih novih mostov

Predstavitev arhitekturne in konstrukcijske zasnove vseh šestih mostov.

2

Gradnje

Posebnosti gradnje kolesarskih in peš mostov z ogledom v primeru lepega vremena.

3
Brv in kolesarska pot Loka - Kandija
Most za pešce in kolesarje Irča vas
Most na tretji razvojni osi in vzporedni most za pešce in kolesarje
Most na zahodni obvoznici in pod njim ločena brv za pešcein kolesarje

Kolesarski in peš most Loka – Kandija bo končan do sredine decembra. Otvoritev je predvidena pred božičnimi prazniki.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada za regionalni razvoj.

Gradnja kolesarskega in peš mostu Irča vas bo zaključena spomladi naslednje leto.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

“Srebrniški” cestni most čez reko Krko na načrtovani zahodni obvozni cesti Novega mesta bo povezoval desni rečni breg med Brodom in Srebrničami z levim bregom Krke med Grobljami in Češčo vasjo. Motorni promet bo potekal po nizkem betonskem mostu z masivno podobo, pod njim pa se bo razpenjala ločena brv za pešce in kolesarje.

Gradnja pet kilometrov dolgega odseka hitre ceste med obstoječim avtocestnim priključkom Novo mesto vzhod in Osredkom (Revozom) na tretji razvojni osi, bo vključevala tudi izgradnjo mostu ter vzporedni most za pešce in kolesarje čez reko Krko.

Program

9.30 - 10.00

Predstavitev vizije razvoja prometne infrastrukture, prometa in trajnostne mobilnosti v Mestni občini Novo mesto

Izidor Jerala, Urad za prostor in razvoj, Mestna občina Novo mesto

10.00 - 11.00

Izzivi pri zasnovi in projektiranju novih 6 mostov preko reke Krke

O arhitekturni in konstrukcijski zasnovi dveh novih (avto)cestnih mostov ter štirih mostov za pešce in kolesarje

Marjan Pipenbaher,  Ponting – Pipenbaher Consulting Engineers

10.45 - 11.30

Predstavitev gradnje

Danilo Malnar, pomočnik direktorja tehničnih služb in vodja gradnje, CGP d.d.

12.00 - 14.00

Ogled na terenu

Ogled na terenu v primeru slabega vremena odpade.

Zanimivosti

Družbi DARS je bilo konec oktobra letos izdano gradbeno dovoljenje za prvi odsek hitre ceste na južnem delu tretje razvojne osi. Gradnja pet kilometrov dolgega odseka hitre ceste med obstoječim avtocestnim priključkom Novo mesto vzhod in Osredkom (Revozom) bo vključevala tudi izgradnjo mostu ter vzporedni most za pešce in kolesarje čez reko Krko. Nova hitra cesta bo prečkala reko Krko na prvem delu trase tretje razvojne osi. Javni natečaj je izvedel DARS v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), pri čemer sta bili v natečajno komisijo vključeni tudi Mestna občina Novo mesto in Inženirska zbornica Slovenije (IZS). Prvonagrajena avtorja sta bila Ponting d.o.o. in Pipenbaher inženirji d.o.o..

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je objavila zmagovalno natečajno rešitev cestnega mostu čez reko Krko na načrtovani zahodni obvozni cesti Novega mesta in s tem prvič razkrila njegovo bodočo podobo. Najustreznejšo arhitekturno rešitev mostu, ki bo povezoval desni rečni breg med Brodom in Srebrničami z levim bregom Krke med Grobljami in Češčo vasjo, je zasnoval Marjan Pipenbaher s široko ekipo strokovnjakov, v ideji pa predvidel gradnjo mostu brez opornikov v reki, ločene površine za ranljivejše udeležence v prometu in najvišjo mero ohranjanja obstoječe vegetacije. Motorni promet bo tako potekal po nizkem betonskem mostu z masivno podobo, pod njim pa se bo razpenjala ločena brv za pešce in kolesarje.

Avtorji arhitekturnih in konstrukcijskih zasnov so: Marjan Pipenbaher, Tomaž Weingerl, Jurij Kobe, Peter Plantan, Janez Koželj , Blaž Budja

Lokacija predstavitve

Rotovž, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto

Mogoče vas zanima tudi

Želite več informacij o dogodkih in novicah Educentra?

Prijavite se na naše novice in nas spremljajte preko družbenih medijev.